Enkele maanden geleden is de JBF benaderd door de NOS-journalisten Rivkah Op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens, met een verzoek om meer informatie over de JBF en de achtergrond van haar groeiende activiteiten en autoriteit in de (top)sport. Dit alles ten behoeve van een meerdelige podcastserie die zij willen maken over LHBTI+ in de (prof)sport. Meerdere gesprekken volgden.

De JBF ziet een podcastserie als deze als een belangrijke aanvulling op de informatievoorziening voor (prof-)clubs en sportorganisaties die bezig zijn met het ontwikkelen van (nieuw) beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. Onze medewerking bestaat hieruit, dat de JBF als intermediair wil optreden in het geval een (prof)sporter de behoefte voelt om (al dan niet anoniem) zijn of haar verhaal te willen delen in deze podcastserie. Om de effecten van onze workshops te kunnen ervaren, heeft de JBF een van hen uitgenodigd voor deelname aan de workshop, onder de voorwaarde dat de betreffende deelnemersgroep of -organisatie hiermee akkoord gaat. De JBF heeft hierover specifieke afspraken gemaakt met de NOS-Journalisten en zal dit proces volledig begeleiden.

Een korte introductie van de NOS-journalisten:

Al enkele jaren praten wij, NOS-collega’s Rivkah, Jeroen en Winfried, onderling met enige regelmatig over topsport en ‘anders zijn’. Vaak naar aanleiding van berichten in de media, over hoe moeilijk het is om over homoseksualiteit te praten in met name de voetbalwereld. Dit jaar hebben wij, zelf LHBTI’ers, het idee opgevat om ons verder in het onderwerp te gaan verdiepen, met als centrale vraag: wat zou er nodig zijn om er wél over te praten? Is het überhaupt nodig om erover te praten? Waarom dan? En vooral dus: hoe dan!?

De komende maanden werken we aan een podcast-serie waarin we, mede vanuit onzeeigen ervaringen, het onderwerp willen uitdiepen. Met daarin ook aandacht voor het werk van de John Blankenstein Foundation. Daarnaast hebben wij al met vele betrokkenen gesproken, maar onze deur staat wijd open voor mensen die hierover met ons zouden willen praten of tips hebben voor een bepaalde invalshoek of iemand kennen die wij zouden moeten spreken. Je kan contact opnemen met de JBF om met ons in contact te komen.