Naar ons bestuur
Naar onze teamleden
Naar onze sporters

Ons Bestuur

Karin Blankenstein – Voorzitter

In 2008 heb ik samen met Jip van Leeuwen en Henk Gregoire de JBF opgericht. Destijds was ons doel om hiermee een start te maken met het bespreekbaar maken van de acceptatie van LHBT’ers in de sport.

Naast het feit dat ik sinds de oprichting voorzitter ben, houd ik mij vooral bezig met uitvoerende taken zoals het geven van workshops en contacten leggen en onderhouden met gemeenten en lokale sportbedrijven- en verenigingen. Ik bezoek regelmatig verschillende netwerken binnen de landelijke overheid waar ik o.a. lezingen verzorg rondom het onderwerp LHBT in de sport.

Wij zien dat de JBF al een flinke verandering teweeg heeft gebracht. Een voorbeeld hiervan is de actie in sportend Nederland met de regenboogaanvoerdersband. Van de jongste jeugd op het veld tot en met het betaalde voetbal, iedereen wil hieraan meedoen. Dat is mijn motivatie! Uiteraard hoop ik dat ons werk over een aantal jaren niet meer nodig zal zijn. Dat het dan niet meer uitmaakt wie of wat je bent, maar dat het plezier in de sport en daarbinnen jezelf kunnen zijn vanzelfsprekend voorop staat.

Mijn motivatie is ooit begonnen bij mijn broer John. Zijn doel was om een veilig klimaat binnen de sport te creëren waarin het mogelijk is om jezelf te zijn en als jij er voor kiest, ook uit de kast te kunnen komen. Dit is ook het doel wat ik nastreef. Mijn enthousiasme wordt iedere dag gevoed door de stappen die wij hebben gemaakt en nog steeds maken.

In 2003 heeft mijn broer John de Bob Angelo penning ontvangen van COC Nederland.
Dit is een hele belangrijke onderscheiding. De verrassing was dan ook heel groot toen ik begin 2018 ook de Bob Angelo penning in ontvangst mocht nemen. Het is uniek in de geschiedenis van deze prijs dat broer en zus deze prijs hebben gewonnen. De Bob Angelo penning is niet alleen een onderscheiding voor mij, maar voor het hele JBF-team van vrijwilligers. Zonder hun steun en enorme inzet waren wij nooit zover gekomen. Wij staan altijd open voor enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs die ons willen helpen. Ik ben bijzonder trots op mijzelf en op wat wij met elkaar hebben bereikt.

Jip van Leeuwen – Erelid van het bestuur

Karin Blankenstein, Henk Gregoire en ik hebben op 18 december 2008 de John Blankenstein Foundation opgericht.Sindsdien ben ik bestuurslid van de JBF. John was en is nog altijd mijn HELD in zijn strijd voor gelijke rechten en een veilig sport klimaat voor LHBT’ers in de sport.Zolang ik kan wil ik mij hiervoor blijven inzetten.

Met ons drieën en op de achtergrond Huub ter Haar, zijn we sinds de oprichting bezig om onze JBF doelstelling gestalte te geven. Veel ideeën zijn al in praktijk gebracht, de een succesvoller dan de ander. Echter, met vallen en opstaan en zeker door het  gigantische doorzettingsvermogen van Karin Blankenstein is de JBF steeds meer een begrip geworden, een autoriteit op het gebied van LHBT en inclusie in de sport. Door de uitbreiding van ons bestuur met een paar fantastische mensen kunnen we nog directer en professioneler te werk gaan. De groep ervaringsdeskundigen die in de loop der tijd tot stand is gekomen zijn de ‘Sergeants’ van onze organisatie. Ook hun inzet is onmisbaar!

Als Sporter en werker/trainer in de sport heb ik mijn halve leven “in de kast” gezeten. Pas op mijn 49ste ben ik daaruit gekomen en “dat hebben we geweten”, wordt gezegd. Ik heb me als sporter, trainer en sportmedewerker bij de gemeente Amsterdam nooit veilig gevoeld.

Ik ging alleen maar voor “Goud” zodat er niets op mijn gedrag aan te merken zou zijn als plots bekend zou worden dat ik gay ben. Toen ik eindelijk uit de kast kwam was dat voor mij een enorme opluchting. In 1998 mocht ik als Directeur Sport het sportevenement tijdens de Gay Games gestalte geven. Daar leerde ik ook John Blankenstein echt goed kennen. We zijn altijd goede vrienden gebleven. De laatste foto van John en mij is gemaakt tijdens het WK voetbal in Amsterdam. Uit respect voor John wilde ik na zijn overlijden in 2006 zijn gedachtegoed graag voortzetten. Toen Karin mij in 2008 vroeg aan te sluiten bij de in oprichting zijnde John Blankenstein Foundation, greep ik als vanzelf deze kans vol aan.

Terugkijkend, denk ik dat ik niet eerder uit de kast had kunnen komen. De tijd was er nog niet rijp voor en al helemaal niet in de sport. Dat mijn activiteiten binnen de homogemeenschap ooit nog zo gewaardeerd zouden worden kwam helemaal niet bij mij op. Destijds, toen ik net uit de kast was gekomen, kwam er opeens een einde aan de aanbiedingen die ik daarvoor nog jaarlijks in de bus kreeg om bij een handbal vereniging te lande trainer te worden. Een homoseksuele trainer bleek “not done” te zijn. Ikzelf denk dat daarom die klop op mijn schouder mij emotioneel erg raakt; want wat gebeurde: tijdens Pride Amsterdam 2018 ontving ik namens het gemeentebestuur van Amsterdam de Frans Banninck Kock penning. Werkelijk geweldig!

Voor mijn inzet tijdens de Gay Games in 1998 ontving ik in 2007 namens de homogemeenschap de “Tijger”; een schitterend bronzen beeldje van Freek Weidema. Met alles wat ik daarvoor had meegemaakt kwam dit voor mij als een complete verrassing en het overdonderde me. John had deze onderscheiding twee jaar eerder, als eerste winnaar, ook mogen ontvangen. Weer een verbintenis met hem!

Ik hoop nog lang samen met onze geweldige groep JBF enthousiastelingen zijn gedachtegoed uit te kunnen dragen en er voor te zorgen dat er voor alle sporters een veilig sport klimaat ontstaat.

Lou Manders – Secretaris

Binnen het JBF bestuur vervul ik de rol van secretaris. Ik zet mijn jarenlange bestuurderservaring in om samen met mijn JBF collega’s en de vele vrijwilligers een positieve bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen echt welkom is om te participeren in sport.

In mijn rol als secretaris zorg ik er voor dat de JBF en het bestuur goed kan functioneren door overzicht te behouden over de activiteiten en er voor te zorgen dat de afspraken die wij maken goed worden vastgelegd en ook op het juiste moment nagekomen worden.

Ik vind het belangrijk dat iedereen datgene kan doen wat men wil doen. Dus ook in de sport; zonder uitzondering! Een wereld waarin iedereen deel kan nemen als sporter, toeschouwer, fan, trainer, scheidsrechter of wat voor rol dan ook, ongeacht diens seksuele voorkeur, gender expressie of gender identiteit, is een mooiere wereld. Hier wil ik graag aan meewerken.

Alle kleuren doen er toe. Alle mensen doen er toe. Hier sta ik voor en hier ga ik voor. Ik omarm diversiteit. Verschillende mensen met verschillende achtergronden, uitingsvormen en meningen maken ons sterker. Die verschillen moeten we koesteren, ervan leren. Met respect voor iedereen die wil bijdragen aan een meer inclusieve sportwereld, kunnen we samen beter worden. Een mooiere maatschappij creëren.

Joost van Oosterhout – Penningmeester

Sinds 1 januari 2019 ben ik als penningmeester in het bestuur verantwoordelijk voor de financiën binnen de JBF. Mijn werkzaamheden bestaan uit het beheren van de gelden die de JBF ontvangt om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. De JBF heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van sponsors en donaties.

In 2016 besloot ik om mezelf aan te melden bij de JBF. Ik was zelf al jaren actief binnen de voetbalwereld, zowel als bestuurder als vrijwilliger. Op die manier heb ik ervaren hoe weinig het onderwerp LHBT+ besproken werd en vooral hoeveel er nog onbekendheid is over dit onderwerp. Ik zag op sociale media de activiteiten van de JBF en die kwamen op mij professioneel en nuchter over; passend binnen de sportwereld. Daarop hebben Karin Blankenstein en ik een bak koffie gedronken en we hadden gelijk een klik. Na een verdere kennismaking met het bestuur van de JBF trad ik als snel toe als bestuurslid. Ik wil graag mijn bestuurlijke ervaring binnen de voetbalwereld inzetten om de JBF verder te professionaliseren, om zo DE vaste partner op het onderwerp LHBT+ inclusie te worden binnen de sportwereld. Op deze manier wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een veilige sport voor een ieder.

Ik wil graag iedereen meegeven om vooral jezelf te zijn en elkaar het leven te laten leven wat je wilt leven. Wie we zijn, waar we vandaan komen of hoe we leven maakt voor je prestaties niet uit. De sportprestaties worden op het veld geleverd en op die prestaties mogen we beoordeeld worden, helemaal los van wie wij zijn.

Thijs Smeenk – Algemeen Bestuurslid, workshopleider en -coördinator

Sinds 2018 ben ik bestuurslid bij de John Blankenstein Foundation. Al langere tijd verzorg ik workshops bij sportclubs door het hele land. Die workshops geven we aan zowel bestuurders, trainers, coaches als sporters. De coördinatie van de workshops ligt in mijn handen. Tot enkele jaren geleden liep het nog niet echt storm. Nu is dat wel anders. Veel clubs nodigen ons uit om bij hen aan de slag te gaan met het thema seksuele diversiteit. Per jaar bezoeken we tientallen verenigingen.

De sportwereld is in mijn ogen een van de laatste werelden in Nederland waar op homoseksualiteit nog steeds een soort van taboe rust. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de JBF om dat wij dat kunnen veranderen.

Mijn doel is dat iedereen met plezier sport en blijft sporten. Zelf ben ik op mijn 16de gestopt met voetbal. Ik vond de sport nog steeds leuk, maar ik raakte in een isolement omdat ik niet met mijn ploeggenoten mee kon praten over meisjes en relaties. Ik herkende mijzelf in het verhaal van oud-profvoetballer Wensley Garden, die onder meer bij Helmond Sport speelde. Daardoor ben ik in aanraking gekomen met de John Blankenstein Foundation. Door het werk wat wij doen, hoop ik dat teamsporten voor iedereen toegankelijk en leuk blijven, ongeacht seksuele voorkeur.

Als het gaat om seksuele diversiteit, wordt de rol van de heteroseksuelen nog wel eens vergeten. Juist de meerderheid, die voldoet aan de norm die we hanteren in onze maatschappij, heeft een belangrijk aandeel. Dit is ook het geval bij je eigen club of vereniging. Initiatieven vanuit deze groepen (mensen die hun hoofd in onze hetero normatieve samenleving boven het maaiveld durven uitsteken) waardeer ik altijd enorm. Ze hebben veel effect.

Het kan in mijn ogen in de huidige tijd niet meer zo zijn dat mensen stoppen met hun sport vanwege hun geaardheid.

Onze teamleden

Paul Martin Raspe – Vertrouwenspersoon, workshopleider en -ontwikkelaar, adviseur

In mijn rol als workshopleider en -ontwikkelaar richt ik mij vooral op individuele bewustwording van eigen gedrag en het effect daarvan binnen een team. Wat maakt dat je een bepaald gevoel of idee hebt over iets of iemand? Binnen de workshops gaat het dan vooral over LHBTI+. Hoe ga je daarmee om? Wat kan je doen als je zelf nog ‘in de kast zit’, of als iemand binnen je team of bestuur besluit ‘uit de kast te komen‘? Wil je wel uit de kast komen? Het begint altijd bij jezelf, ook als het om een ander gaat. Samen maak je een team met een gezamenlijke taak en missie. Door meer over elkaar te weten neemt je sportieve teamprestatie toe.

Na eerst 4 jaren namens het COC voorlichting te hebben gegeven op scholen in midden Nederland, werd ik in 2014 gevraagd om hetzelfde te gaan doen binnen de (professionele) sport. Mijn grootste motivatie is dat ik dit zelf nooit heb gehad en hiermee zoveel meer had geweten over het onderwerp LHBTI+, wat mijn coming out zonder twijfel makkelijker had gemaakt. Bovendien is bewustwording van je eigen gedrag een belangrijke algemene ontwikkeling waar je de rest van je leven veel aan hebt. In de workshops werk ik vanuit het standpunt ‘Ik ben OK, jij bent OK’ (respect). Alles kan en mag gezegd worden en wij hebben er geen oordeel over. De centrale vraag is: wat doet dit met mij en wat voel ik hierbij? Om vervolgens de ruimte te voelen hierover met elkaar te praten. Alles wat daarvoor nodig is, is onderwerp van gesprek binnen de workshops die ik geef. De basis voor een Veilig Sport Klimaat.

Binnen de JBF ben ik Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Tevens ben ik contactpersoon voor gemeenten, sportbonden en -organisaties om hen te adviseren over beleid op het gebied van diversiteit en inclusie, gerelateerd aan sport.

In het dagelijks leven werk ik als (co-)trainer en counselor in persoonlijke groei en ontwikkeling, zowel individueel als voor groepen. In het verleden heb ik gewerkt als uitvoerend producent bij TV-programma’s. Dat doe ik nu minder maar blijf ik als afwisseling wel doen, omdat ik het een mooi creatief proces vind.Voor de JBF werk ik als workshopleider en -ontwikkelaar en ben ik onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Voor mijn trainings- en counselingswerk ben ik opgeleid onder andere met een Masteropleiding Coaching & Counseling met Transactionele Analyse (TA) en het Enneagram en een in 2020 eveneens afgeronde Masteropleiding TA. Momenteel werk ik toe naar het CTA, Certified Transactional Analyst, een internationaal erkende TA-certificering. Bij de NVTA(.nl) sta ik geregistreerd met een BTA certificaat.

Met Transactionele Analyse kan je transacties (communicatie) analyseren. Het is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en hoe je dit kan veranderen om je communicatie te verbeteren. Het geeft je veel zelfinzicht en vergroot je zelfbewustzijn, helemaal in combinatie met het Enneagram. Binnen mijn begeleidingswerk werk ik ook met NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren en Familieopstellingen. Mijn kennis hierover gebruik ik ten volle bij zowel de (door)ontwikkeling als het verzorgen van de JBF-workshops.

Mijn sporten zijn zwemmen en squash. Dat doe ik het liefst 2 tot 3 keer per week, waarbij het mij vooral gaat om de beweging. Ik hou ook van een flinke strand- of boswandeling, stedentrips en reizen in het algemeen. Inmiddels heb ik een mooie balans gevonden tussen werk, vrijetijdsbesteding en voldoende ontspanning.

Vertrouwelijk gesprek aanvragen

De JBF wil graag een veilige plek bieden aan (prof) sporters die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek over hun geaardheid, uitsluiting of andere situaties gerelateerd aan diversiteit en inclusie.

Wij zijn onafhankelijk en hebben binnen ons team veel kennis en ervaring in huis op het gebied van LHBTi+, diversiteit en inclusie binnen de (top)sport.

Praten over je gevoelens helpt altijd! Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek, dan ben je welkom bij ons.
Je kan contact zoeken via deze link.

Stephan Hakkers – Coördinator Educatie en Onderzoek

Sinds begin 2019 ben ik verbonden aan de JBF. Met meer kennis en gerichte samenwerking wil ik de sport veiliger maken en bijdragen aan meer verantwoorde talentontwikkeling. Het echt jezelf kunnen zijn is daarin essentieel.

Als kind ben ik opgegroeid in een heus voetbalgezin. Mijn vader was actief als voetbaltrainer en -scout en mijn oudere broers voetbalden in de jeugdopleiding van het toenmalige FC Zwolle. Zijn eigen voetbaldroom spatte helaas al vroeg uitéén door een hardnekkige blessure, maar een liefhebber van de voetbalsport ben ik altijd gebleven. Een voorbeeld daarvan is dat ik in ieder Europees land een voetbalwedstrijd wil hebben gezien. De wedstrijd Sankt Pauli – Hertha BSC heeft op mij de meeste indruk op gemaakt. Wat een sfeer, wat een diversiteit en wat een (club-)liefde rondom het voetbalveld. Sankt Pauli laat zien hoe je als club je kunt uitspreken voor meer acceptatie en diversiteit in de sport. In mijn rol binnen de JBF wil ik gemeenten, clubs en bonden stimuleren om dit voorbeeld te volgen!

Links naast mij staat één van de mooiste en ontroerendste boeken die ik heb gelezen. Het boek gaat over generatiegenoot Robert Enke. Een slimme en talentvolle keeper die is opgegroeid in het Oost-Duitse Jena. Toen ik in die stad een half jaar Sportwetenschappen studeerde, las ik de biografie over het al te korte leven van Robert Enke. In 2009 stapte Robert Enke namelijk op 32-jarige leeftijd uit het leven. Hij was op dat moment een succesvolle topsporter en speelde voor het Duitse nationale elftal. De topkeeper leed al jaren aan een zware depressie, iets wat hij voor de buitenwereld zorgvuldig verborgen hield. Zijn verhaal maakt voor mij duidelijk wat het trieste resultaat kan zijn van een diepgeworteld geheim en dat succes niet altijd bepalend is voor het welbevinden van sporters. Dat brengt mij de sterke overtuiging om binnen de sport een klimaat te creëren met meer aandacht voor het welzijn van sporters.

Casper Boom – Oud korfbalinternational en ervaringsdeskundige

Binnen de JBF verzorg ik workshops voor diverse (sport)organisaties. Vaak komt hierin een persoonlijk verhaal naar voren, zodat het thema ook echt gaat leven binnen de groep. Als workshopleider begeleid ik dit proces. Dit vergt een stukje maatwerk, wat ik als workshopleider afstem op de groep die de workshop krijgt. Belangrijk hierbij is dat er een sfeer ontstaat waarin open gesproken kan worden, zodat de deelnemers zich vrij voelen om alles te vragen en te vertellen. Samen met de andere JBF-vrijwilligers zet ik mij in om onze boodschap op grotere schaal te verspreiden en de JBF nog meer op de kaart te zetten. Dat is een continu, belangrijk en interessant proces.

Sport is mijns inziens nog steeds een lastige omgeving om uit de kast te komen. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. Daarnaast denken veel mensen dat het thema inclusie bij hun vereniging niet speelt. Er is nog veel werk aan de winkel om hierover bewustwording te creëren bij verenigingen. Ik vind het belangrijk dat ik als vrijwilliger van de JBF mijn prof-sport expertise inzet voor groepen mensen die veelal voor het eerst echt met de thema’s LHBT en inclusie bezig zijn. De workshops leiden vaak tot mooie gesprekken en nieuwe inzichten bij de deelnemers. Dit alles bij elkaar geeft me voldoening en ik haal er energie uit.

Korfbal heeft een belangrijke rol in mijn levengespeeld en dat doet het nog steeds. Vanaf mijn 6de al ben ik aan deze sport verknocht. Daarnaast heb ik ook zeker interesse in andere sporten. Mijn carrière tot prof sporter heeft me vele kansen geboden en veel mooie dingen gegeven, wat mij voor een belangrijk deel heeft gevormd tot wie ik nu ben.

Sport is voor mij de belangrijkste bijzaak van het leven. Hoe fijn is het als ieder mens altijd en overal helemaal op zijn plek zou zijn binnen de sport. Dan verbroedert sport echt en wordt de wereld nog weer een stukje mooier. Ik zet mij hier heel graag voor in.

Kevin Bodde – Assistent Scheidsrechter KNVB en ervaringsdeskundige

Binnen de JBF ben ik voorlichter. Ik geef voorlichting over homoseksualiteit binnen de sportwereld aan sporters, trainers of andere betrokkenen, met name binnen het voetbal. Mijn eigen ervaringen spelen hierbij een grote rol.  Tijdens deze gesprekken gaat het voornamelijk over hoe om te gaan met uitsluitingen binnen de sportwereld. Ook worden er realistisch situaties voorgelegd waardoor zij geprikkeld worden om na te denken over hun eigen rol in dergelijke situaties.

Mijn doel met het geven van de voorlichting is voornamelijk om er voor te zorgen dat niemand uitgesloten wordt. Hiermee wil ik laten zien dat als iemand zichzelf kan zijn, je ook een topsporter kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er dan veel meer talent uit iemand te halen is.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de politie. Daarnaast werk ik bij de KNVB als masterclass assistent scheidsrechter in de Keuken Kampioen Divisie en ben ik ook assistent videoscheidsrechter in de Eredivisie.

Binnen mijn werk als agent en scheidsrechter ben ik open over mijn geaardheid. Ik merk doordat ik hier open en eerlijk over praat, er makkelijker over gesproken kan worden. Ik word vaak gevraagd om aanwezig te zijn bij gespreksvoeringen en/of vergaderingen over het thema LHBT. Ik neem hier aan deel om ook anderen te inspireren met mijn verhaal en anderen te ondersteunen indien nodig.

Thomas Pruijsen – Workshopleider, ervaringsdeskundige en amateur sporter

In mijn rol als workshopleider en ervaringsdeskundige amateursporter (tafeltennis, hardlopen) ga ik graag het gesprek aan met trainers, bestuurders, coaches en andere betrokkenen op en rondom het sportveld om sport voor iedereen een veilige en mooie beleving te maken.

Ik ben homoseksueel en lang actief geweest binnen de amateursport. In mijn hele jonge jaren als voetballer en daarna als tafeltennisser. Ook al is tafeltennis niet de grootste machosport, het was voor mij een erg moeizaam proces om daar uit de kast te komen. Ik liep hier tegen vooroordelen en opmerkingen van medesporters en trainers aan. Ik heb mijn coming out in de kleedkamer het langste uitgesteld van alle omgevingen waarin ik uit de kast ben gekomen. Sinds lange tijd geef ik al voorlichtingen op middelbare scholen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Mijn hart en passie liggen echter meer in de sport, waardoor ik voor het JBF graag als workshopleider optreed. Met mijn eigen ervaringen in de sport weet ik zo de juiste vragen te stellen, leden van sportverenigingen te prikkelen en mensen aan het denken te zetten. Ik doe dit sport-breed en voor bestuurders, jeugdsporters en bonden. Ik hoop ook voor uw sportclub een bijdrage te kunnen verzorgen voor een nog veiliger en inclusiever sportklimaat!

Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. In mijn hart wil ik iedereen mee laten doen en echt eerlijke kansen bieden. Dit komt enerzijds terug in mijn werk als beleidsmedewerker Werk & Inkomen bij gemeentes, waarbij ik iedereen een gelijke kans wil geven op werk om zo mee te kunnen participeren in de maatschappij. Dit wil ik ook buiten mijn werk voortzetten.

Zelf ben ik homoseksueel en heb ik veel affiniteit met sport. De John Blankenstein Foundation past daarom perfect bij mij. Ik heb een seizoenskaart van een Nederlandse profvoetbalclub en merk dat de acceptatie van een andere geaardheid in voetbal nogal eens een lastig thema is. De JBF wil dit doorbreken en daar help ik graag aan mee. Op dit moment ben ik niet betrokken bij een sportvereniging. Dat heeft niets met mijn geaardheid te maken, maar vooral met mijn drukke leven en dat hardlopen en wielrennen buiten in de natuur mij momenteel meer past.

Joyce Coolen-Van Delden – Ondersteuning van het bestuur

Mijn naam is Joyce Coolen-Van Delden, 52 jaar, en sinds maart 2020 in een geregistreerd partnerschap met Servi. Samen met onze twee katten leven wij in Den Haag. Na jarenlang functies in het bedrijfsleven te hebben vervuld, zoals secretaresse, personal assistent, event organizer en finance projectmanager, ben ik al geruime actief als vrijwilliger, waarvan de laatste jaren voor en met de LHBTI+-gemeenschap.

Zo was ik secretaris Jeugdzaken van Korfbalvereniging Dubbel Zes (Den Haag), bestuurssecretaresse van BuurtBoerderij De Nijkamphoeve (Den Haag) en sinds 2015 actief als secretaris van de eerste roze supportersvereniging van Nederland, de Roze Règâhs.

Vanaf januari 2019 ben ik als secretaris betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC). De RVFC was, voordat zij helaas haar activiteiten moest staken, actief binnen de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Een van de missies van de RVFC was het uitbannen van spreekkoren en landelijke LHBTI-acceptatie door supporters en indien gewenst LHBTI-supporters te helpen met het oprichten van hun eigen roze supportersverenigingen of afdeling. Het kan niet zo zijn dat je niet jezelf kunt zijn op de tribune, op het sportveld, je werk of elders.

Tijdens mijn werk als secretaris van de RVFC ben ik op verzoek van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 partners toegetreden als secretaris en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Na het beëindigen van de RVFC en dus mijn werkzaamheden daar, werd ik door de John Blankenstein Foundation gevraagd om toe te treden als vrijwilliger. Ik vond het een om eer gevraagd te worden en mijn werkzaamheden te kunnen voortzetten en buiten dat nog meer werkterrein te hebben! Daarmee doel ik op de brede inzet van de JBF voor een veilig(er) sportklimaat. De taken van de RVFC zijn overgedragen aan de JBF en samen met het bestuur en alle vrijwilligers gaan we voor een veilig sportklimaat zorgen, zowel op als buiten de velden, in elke vorm van sport!

Ik ben de B in LHBTI, maar heb daar nooit hinder van ondervonden. In tegenstelling, juist acceptatie. Ik ken wel andere vormen van discriminatie. Het onrecht dat mensen wordt aangedaan is waar ik iets tegen wil doen, in welke vorm dan ook. Ik wil mijn maatschappelijke ‘steentje bijdragen’ hieraan. In 2010 raakte ik arbeidsongeschikt, als gevolg van een niet zichtbare handicap. Iets wat veel mensen uit de LHBTI-gemeenschap ook ervaren. Daarom voel ik mij zo betrokken bij onder andere een organisatie als de John Blankenstein Foundation.

Onze Sporters

Willianne Schipper – Volleybal, tennis en tafeltennis

Sporten is altijd onderdeel van mijn leven geweest. Het begon met kleutergym en ging via volleybal, tafeltennis weer terug naar volleybal en inmiddels ben ik ook actief op de tennisbaan. Naast zelf actief spelen, geef ik ook al jaren training aan de jeugd. Mijn motto als speler en trainer is om altijd toegankelijkheid uit te stralen, waarin iedereen welkom is om te komen sporten, ongeacht achtergrond, beperking, religie of seksualiteit. Ik heb gemerkt dat dit (nog) niet de norm is bij iedere vereniging, waardoor ik mij graag inzet voor de JBF om ernaartoe te werken dat een sportvereniging voor iedereen een fijne, welkome plek is om lekker te sporten.

Beau de Leeuw (die/hun) – CrossFit en Olympisch gewichtheffen

Sport is voor iedereen én iedereen is welkom! Dat is mijn drijfveer als coach, als sporter, als student en zo ook in mijn werk voor de JBF. Via mijn master Sportbeleid en Sportmanagement en in mijn werk als Crossfit coach zet ik mij op verschillende lagen in voor de inclusie van LHBTI+ sporters. Het werk van JBF is dan ook van grote waarde in dit proces, ook voor mij persoonlijk. In de toekomst wil ik mij meer gaan verdiepen in genderdiversiteit en hier meer voor gaan betekenen. Ik vind het ontzettend leuk om onderdeel te zijn van de John Blankenstein Foundation.

Ik ben non-binair. Kort gezegd betekent dit voor mij persoonlijk dat ik mij niet identificeer als man of als vrouw. Zoals je ziet, staan ook de gepaste voornaamwoorden achter mijn naam.  Dit betekent dat ik momenteel ‘die’ en ‘hun’ gebruik wanneer iemand naar mij refereert, in plaats van bijvoorbeeld zij/haar of hij/hem.

Jan-Willem Bouw – KNVB Scheidsrechter

Sinds juli 2020 heb ik mij aangesloten bij de John Blankenstein Foundation en verzorg ik workshops bij scholen en sportverenigingen. Inmiddels ben ik alweer bijna 10 jaar actief als voetbalscheidsrechter voor de KNVB. Dat de voetbalcultuur redelijk conservatief is en met het onderwerp LHBTI+ niet vooroploopt zal niemand verbazen. Ik vind het belangrijk dat dit onderwerp in het voetbal, maar ook in alle andere sporten bespreekbaar wordt gemaakt. Op het veld en tijdens de workshops die ik heb gegeven, heb ik gemerkt dat er enorm veel vooroordelen zijn. Om die tegen te gaan is het belangrijk om de dialoog te blijven aangaan, in welke vorm dan ook. Graag draag ik er, samen met de andere vrijwilligers van de JBF, aan bij om een veilig en inclusief sportklimaat te creëren!

Wendy Roozendaal – Sport- en prestatiepsycholoog

Bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties is wat ik het liefste doe. Vanuit mijn bedrijf Topvorm en ook vanuit de JBF, op het vlak van diversiteit en inclusie.
De basis voor optimaal presteren én een fijn leven, ligt bij helemaal jezelf kunnen zijn. Dat weet ik vanuit mijn werk als sport- en prestatiepsycholoog, maar zeker ook vanuit persoonlijke ervaring. Cruciaal het is welk voorbeeld je daarin krijgt. Thuis, op het werk, op school en in je sport.

Ik ga graag in gesprek met trainers en coaches, bestuurders en leidinggevenden over leiderschap. Om hen bewust te maken van de impact die zij hebben en om samen, met elkaar dus, een open en veilige omgeving te realiseren waarin iedereen zichzelf kan zijn en zijn talent kan ontwikkelen. Zodat sport ons nóg meer kan verbinden!

Floortje Popken – Voetbal

Sinds januari 2020 ben ik aangesloten bij de John Blankenstein Foundation. Het beoefenen en genieten van sport is mij met de paplepel ingegoten. Als zevenjarig meisje ben ik op voetbal gegaan. In deze amateurcarrière ben ik geregeld ergens tegen aangelopen, waarvan ik later (door mijn studie Sportbeleid en Sportmanagement aan de UU) pas begreep waarom die dingen gebeurden zoals ze gebeurden. Uit persoonlijke interesse ben ik mij gaan verdiepen in in- en uitsluiting in de samenleving en vooral in de sport.

Om mijn kennis en enthousiasme over dit thema uit te dragen heb ik mij aangesloten bij de John Blankenstein Foundation. Ik geloof erg in het delen van persoonlijke verhalen en deze soms aan de hand van theorieën uit te leggen. Begrip en bewustzijn creëren vind ik erg belangrijk. Het geeft mij energie om een workshop te verzorgen waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over thema’s waar normaliter niet of nauwelijks over wordt gepraat.

Tim Sastrowiardjo – Wushu

Mijn naam is Tim Sastrowiardjo, geboren in 1996 in het gezellige Maastricht. Mijn vader’s familie is Surinaams-Javaans en mijn moeder’s familie is Nederlands. Daarnaast heb ik een jongere broer die ik op dit moment wat vaker moet missen, omdat hij begonnen is met zijn studie in Wageningen.

Wushu is de sport die voor mij veel betekent. Het is een Chinese vechtkunst, die je zou kunnen kennen van de film Kung Fu Panda en Marvel’s Shang-Chi. Op wedstrijdniveau draait het om de bewegingen en technieken die je laat zien aan de jury.

Sinds mijn twaalfde beoefen ik deze sport. Zes jaar later, in 2014, kwalificeerde ik me voor de Jeugd Olympische Spelen in Nanjing, China. Daar mocht ik een bronzen medaille in ontvangst nemen namens Nederland.

Ik heb mij aangesloten bij de John Blankenstein Foundation, omdat ik mij wil inzetten voor een veilig sportklimaat waarin je jezelf kunt zijn. Tijdens de workshops geniet ik wanneer ik merk dat mensen zich steeds comfortabeler voelen binnen hun eigen groep. Mijn broertje vergeleek mij ooit met een tuinier, omdat ik graag mensen laat nadenken over zichzelf; hij noemde dat zaadjes planten. Dat is wat wij ook doen tijdens de workshops: we planten zaadjes in de hoop dat ze uitbloeien tot mooie unieke bloemen.

Querijn Hensen – Zwemmen

Ik ben Querijn Hensen, 19 jaar en gekwalificeerd para-sporter voor de Paralympische Spelen van Tokyo 2020ONE.

Ik kom uit een gezin van 8 kinderen en ben zelf een onderdeel van een eeneiige drieling.
Ik zwom al 10 jaar, toen ik de diagnose Jeugdreuma kreeg ben ik met mijn ouders op zoek gegaan naar een passende sport in combinatie met mijn reuma. Sinds 2019 train ik fulltime (30 uur per week) in de nationale ploeg en jaag ik mijn kinderdroom na om een medaille te halen op de Paralympische Spelen van 2021. Ik hou mij dagelijks vooral bezig met trainen en mijn studie accountancy aan het MBO Amersfoort. Daarnaast heb ik een enorm leuk vriend waar ik veel tijd mee spendeer in mijn vrije tijd.