Ons Bestuur

Karin Blankenstein – Voorzitter

In 2008 heb ik samen met Jip van Leeuwen en Henk Gregoire de JBF opgericht. Destijds was ons doel om hiermee een start te maken met het bespreekbaar maken van de acceptatie van LHBT’ers in de sport.

Naast het feit dat ik sinds de oprichting voorzitter ben, houd ik mij vooral bezig met uitvoerende taken zoals het geven van workshops en contacten leggen en onderhouden met gemeenten en lokale sportbedrijven- en verenigingen. Ik bezoek regelmatig verschillende netwerken binnen de landelijke overheid waar ik o.a. lezingen verzorg rondom het onderwerp LHBT in de sport.

Wij zien dat de JBF al een flinke verandering teweeg heeft gebracht. Een voorbeeld hiervan is de actie in sportend Nederland met de regenboogaanvoerdersband. Van de jongste jeugd op het veld tot en met het betaalde voetbal, iedereen wil hieraan meedoen. Dat is mijn motivatie! Uiteraard hoop ik dat ons werk over een aantal jaren niet meer nodig zal zijn. Dat het dan niet meer uitmaakt wie of wat je bent, maar dat het plezier in de sport en daarbinnen jezelf kunnen zijn vanzelfsprekend voorop staat.

Mijn motivatie is ooit begonnen bij mijn broer John. Zijn doel was om een veilig klimaat binnen de sport te creëren waarin het mogelijk is om jezelf te zijn en als jij er voor kiest, ook uit de kast te kunnen komen. Dit is ook het doel wat ik nastreef. Mijn enthousiasme wordt iedere dag gevoed door de stappen die wij hebben gemaakt en nog steeds maken.

In 2003 heeft mijn broer John de Bob Angelo penning ontvangen van COC Nederland.
Dit is een hele belangrijke onderscheiding. De verrassing was dan ook heel groot toen ik begin 2018 ook de Bob Angelo penning in ontvangst mocht nemen. Het is uniek in de geschiedenis van deze prijs dat broer en zus deze prijs hebben gewonnen. De Bob Angelo penning is niet alleen een onderscheiding voor mij, maar voor het hele JBF-team van vrijwilligers. Zonder hun steun en enorme inzet waren wij nooit zover gekomen. Wij staan altijd open voor enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs die ons willen helpen. Ik ben bijzonder trots op mijzelf en op wat wij met elkaar hebben bereikt.

Lou Manders – Secretaris

Binnen het JBF bestuur vervul ik de rol van secretaris. Ik zet mijn jarenlange bestuurderservaring in om samen met mijn JBF collega’s en de vele vrijwilligers een positieve bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen echt welkom is om te participeren in sport.

In mijn rol als secretaris zorg ik er voor dat de JBF en het bestuur goed kan functioneren door overzicht te behouden over de activiteiten en er voor te zorgen dat de afspraken die wij maken goed worden vastgelegd en ook op het juiste moment nagekomen worden. Ik maak mij hard voor een verdere professionalisering van de JBF.  Dat is nodig omdat door de groei in de afgelopen jaren het noodzakelijk is dat ook de interne organisatie van de JBF meegroeit.

Ik vind het belangrijk dat iedereen datgene kan doen wat men wil doen. Dus ook in de sport; zonder uitzondering! Een wereld waarin iedereen deel kan nemen als sporter, toeschouwer, fan, trainer, scheidsrechter of wat voor rol dan ook, ongeacht diens seksuele voorkeur, gender expressie of gender identiteit, is een mooiere wereld. Hier wil ik graag aan meewerken.

Alle kleuren doen er toe. Alle mensen doen er toe. Hier sta ik voor en hier ga ik voor. Ik omarm diversiteit. Verschillende mensen met verschillende achtergronden, uitingsvormen en meningen maken ons sterker. Die verschillen moeten we koesteren, ervan leren. Met respect voor iedereen die wil bijdragen aan een meer inclusieve sportwereld, kunnen we samen beter worden. Een mooiere maatschappij creëren.

Joost van Oosterhout – Penningmeester

Sinds 1 januari 2019 ben ik als penningmeester in het bestuur verantwoordelijk voor de financiën binnen de JBF. Mijn werkzaamheden bestaan uit het beheren van de gelden die de JBF ontvangt om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. De JBF heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van sponsors en donaties.

In 2016 besloot ik om mezelf aan te melden bij de JBF. Ik was zelf al jaren actief binnen de voetbalwereld, zowel als bestuurder als vrijwilliger. Op die manier heb ik ervaren hoe weinig het onderwerp LHBT+ besproken werd en vooral hoeveel er nog onbekendheid is over dit onderwerp. Ik zag op sociale media de activiteiten van de JBF en die kwamen op mij professioneel en nuchter over; passend binnen de sportwereld. Daarop hebben Karin Blankenstein en ik een bak koffie gedronken en we hadden gelijk een klik. Na een verdere kennismaking met het bestuur van de JBF trad ik als snel toe als bestuurslid. Ik wil graag mijn bestuurlijke ervaring binnen de voetbalwereld inzetten om de JBF verder te professionaliseren, om zo DE vaste partner op het onderwerp LHBT+ inclusie te worden binnen de sportwereld. Op deze manier wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een veilige sport voor een ieder.

Ik wil graag iedereen meegeven om vooral jezelf te zijn en elkaar het leven te laten leven wat je wilt leven. Wie we zijn, waar we vandaan komen of hoe we leven maakt voor je prestaties niet uit. De sportprestaties worden op het veld geleverd en op die prestaties mogen we beoordeeld worden, helemaal los van wie wij zijn.

Joyce Coolen-van Delden Secretariaat – bestuursondersteuner

Mijn naam is Joyce Coolen-van Delden en sinds maart 2021 in een geregistreerd partnerschap met Servi. Samen met onze twee katten wonen wij in Honselersdijk. Na jarenlang functies in het bedrijfsleven te hebben vervuld, zoals secretaresse, personal assistent, event organizer en finance projectmanager, ben ik al geruime tijd actief als vrijwilliger, waarvan de laatste jaren voor en met de LHBTI+-gemeenschap.

Zo was ik secretaris Jeugdzaken van Korfbalvereniging Dubbel Zes (Den Haag) en heb daar jarenlang gekorfbald, was ik bestuurssecretaresse van BuurtBoerderij De Nijkamphoeve (Den Haag) en secretaris van de eerste roze supportersvereniging van Nederland, de Roze Règâhs.

Vanaf januari 2019 ben ik als secretaris betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC). De RVFC was, voordat zij helaas haar activiteiten moest staken, actief binnen de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Een van de missies van de RVFC was het uitbannen van spreekkoren en landelijke LHBTI-acceptatie door supporters en indien gewenst, LHBTI-supporters te helpen met het oprichten van hun eigen roze supportersverenigingen of afdeling. Het kan niet zo zijn dat je niet jezelf kunt zijn op de tribune, op het sportveld, je werk of elders.

Tijdens mijn werk als secretaris van de RVFC ben ik op verzoek van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 partners toegetreden als secretaris. Na het beëindigen van de RVFC en dus mijn werkzaamheden daar, werd ik door de John Blankenstein Foundation gevraagd om toe te treden als vrijwilliger. Ik vond het een om eer gevraagd te worden en mijn werkzaamheden te kunnen voortzetten en buiten dat, nog meer werkterrein te hebben! Daarmee doel ik op de brede inzet van de JBF voor een veilig(er) sportklimaat.

Inmiddels is de JBF partner in de Alliantie Gelijkspelen 5.0 en heeft de JBF haar penvoerderschap overgedragen aan het NOC*NSF. Hiermee is mijn taak als secretaris voor zowel de Alliantie Gelijkspelen als voor de JBF beëindigd. Ik ben de B in LHBTI, maar heb daar nooit hinder van ondervonden. In tegenstelling, juist acceptatie. Andere vormen van discriminatie ken ik wel degelijk. Het onrecht dat mensen wordt aangedaan is waar ik iets tegen wil doen, in welke vorm dan ook. In 2010 raakte ik echter arbeidsongeschikt, als gevolg van een niet zichtbare handicap en ondervond ik juist wel uitsluiting. Iets wat veel mensen uit de LHBTI-gemeenschap ook ervaren.

Vanaf 2024 zal ik voor de JBF het secretariaat voeren en daarnaast werkzaam zijn als bestuursondersteuner. Deze taak kan ik vanuit huis naar tevredenheid uitvoeren. De rol van secretaris, een die meer inzetbaar is en waar nodig in het land aanwezig is, zal weer door Lou Manders worden ingevuld. Zo is de cirkel weer rond. Ik kan door deze functie wisseling mij volledig inzetten voor een sportief en inclusief sportklimaat.

Thijs Smeenk – Algemeen Bestuurslid, workshopleider en -coördinator

Sinds 2018 ben ik bestuurslid bij de John Blankenstein Foundation. Al langere tijd verzorg ik workshops bij sportclubs door het hele land. Die workshops geven we aan zowel bestuurders, trainers, coaches als sporters. De coördinatie van de workshops ligt in mijn handen. Tot enkele jaren geleden liep het nog niet echt storm. Nu is dat wel anders. Veel clubs nodigen ons uit om bij hen aan de slag te gaan met het thema seksuele diversiteit. Per jaar bezoeken we tientallen verenigingen.

De sportwereld is in mijn ogen een van de laatste werelden in Nederland waar op homoseksualiteit nog steeds een soort van taboe rust. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de JBF om dat wij dat kunnen veranderen.

Mijn doel is dat iedereen met plezier sport en blijft sporten. Zelf ben ik op mijn 16de gestopt met voetbal. Ik vond de sport nog steeds leuk, maar ik raakte in een isolement omdat ik niet met mijn ploeggenoten mee kon praten over meisjes en relaties. Ik herkende mijzelf in het verhaal van oud-profvoetballer Wensley Garden, die onder meer bij Helmond Sport speelde. Daardoor ben ik in aanraking gekomen met de John Blankenstein Foundation. Door het werk wat wij doen, hoop ik dat teamsporten voor iedereen toegankelijk en leuk blijven, ongeacht seksuele voorkeur.

Als het gaat om seksuele diversiteit, wordt de rol van de heteroseksuelen nog wel eens vergeten. Juist de meerderheid, die voldoet aan de norm die we hanteren in onze maatschappij, heeft een belangrijk aandeel. Dit is ook het geval bij je eigen club of vereniging. Initiatieven vanuit deze groepen (mensen die hun hoofd in onze hetero normatieve samenleving boven het maaiveld durven uitsteken) waardeer ik altijd enorm. Ze hebben veel effect.

Het kan in mijn ogen in de huidige tijd niet meer zo zijn dat mensen stoppen met hun sport vanwege hun geaardheid.

Herke van der Weij – Algemeen Bestuurslid, sponsor- en fondsenwerving

Herke van der WeijBijna 15 jaar ben ik werkzaam in de sport, van breedtesport tot en met topsport. In die lange periode ben ik veel verschillende mensen tegenkomen en heb ik de ontwikkelingen in de LHBTIQ+ gemeenschap van dichtbij meegemaakt. Ook volgde ik de activiteiten van de John Blankenstein Foundation op de voet. Er is al heel erg veel bereikt, en tegelijkertijd ook nog veel te doen!

Tennis is mijn sport, en in de 35 jaar dat ik deze sport beoefen heb ik het geluk gehad om in een veilige omgeving altijd mezelf te kunnen zijn. Het voelt goed om me te kunnen uiten zoals ik dat wil, om lief te hebben wie ik wil en om te kunnen zijn wie ik ben. Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen geldt, en dat is de reden dat ik me in 2023 heb aangesloten bij de John Blankenstein Foundation als algemeen bestuurslid. In de rol van algemeen bestuurslid ga ik me onder andere bezighouden met sponsoring en fondsenwerving. Een mooie mogelijkheid om mijn steentje bij te dragen aan een inclusievere sportwereld. Want dat is wat ik iedere sporter gun.

Het gesprek met elkaar aangaan om te komen tot een veilig sportklimaat voor iedereen is wat ik belangrijk vind. Het zoeken naar overeenkomsten en punten die ons met elkaar verbinden. Maar ook het spreken over de verschillen, de zienswijzen en de  verschillende achtergronden ga ik niet uit de weg. Want we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Als we naar elkaar willen luisteren, elkaars standpunten met respect benaderen en begrip voor elkaar krijgen dan is dat ook waardevol. Al deze zaken dragen bij aan een veiliger sportklimaat. Voor jou, voor mij: voor iedereen!

Yvon van der Kroft – Algemeen Bestuurslid

Sinds juni 2023 ben ik bestuurslid bij de John Blankenstein Foundation.

Waarom heb ik mij voor deze functie aangemeld? Ik vind het belangrijk om naast mijn werk als trainer/coach in de publieke sector tijd vrij te maken voor het bevorderen van een sportklimaat waarin je het beste uit jezelf kunt halen, ongeacht je seksuele geaardheid of gender.

Mooie herinneringen heb ik aan John. In onze jonge jaren waren wij, de familie Blankenstein en Van der Kroft, buren. Daardoor heb ik de start van de scheidsrechterscarrière van John van nabij meegemaakt. Hij was een voorbeeld voor velen in de voetbalwereld, een TOP-arbiter én homo. So what! Ik neem mijn petje af voor zijn zus Karin die, samen met anderen, de foundation tot een belangrijke speler in de sportwereld (en daarbuiten) heeft gemaakt.

Bij ons thuis speelde sport altijd een prominente rol. Dat enthousiasme voor sport heb ik ook aan mijn kinderen doorgegeven. Zelf begon ik met handbal en tegenwoordig speel ik met veel plezier padel.

Vanuit mijn achtergrond als zelfstandig werkende trainer/coach/facilitator op het gebied van ‘soft skills’, draag ik graag mijn steentje bij aan het verder professionaliseren van de workshops die de JBF organiseert.

Ik geloof in het voeren van de dialoog. Het verbindt én het draagt bij aan onderling begrip, verbondenheid en inzicht. De vrijwilligers en experts zijn van cruciaal belang voor het uitdragen van de visie en missie van de JBF. Graag zet ik mij samen met hen in, om inclusiviteit normaal te laten zijn binnen de sportwereld.

Onze ambassadeur

Een eerbetoon aan ‘onze’ Jip van Leeuwen ter gelegenheid van zijn afscheid als (ere-)bestuurslid.

December 2021

De letters JBF staan voor John Blankenstein Foundation. Maar de letter J staat evenzo voor Jip van Leeuwen. Jip is, samen met Karin Blankenstein, jongere zus van John, en Henk Gregoire († 2016) oprichter en de pater familias van de JBF. “Zonder Jip had ik het niet gered”, vertelt Karin, zelf inmiddels door de JBF-vrijwilligers consequent Moeder-Overste genoemd.
John overleed in 2006 en enkele maanden later, benaderde Frank van Dalen, destijds voorzitter van COC Nederland, broer Rob en zus Karin met het idee om een stichting met de naam van John op te richten. Onderling besloten Rob en Karin dat tenminste een van hen zich daarmee dan actief moest bezighouden. Zus Karin nam deze rol op zich en werd voorzitter. In de maanden daarna gebeurde er weinig. Totdat Karin Huub ter Haar tegenkwam, die bezig was een boek te schrijven over homoseksuele sporters (Gelijkspel, 2008, Pepijn uitgeverij), mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het VSB-fonds. Dat was in 2008, twee jaar na John’s overlijden, voor Karin dé reden om de JBF op te richten.

Lees verder

Onze teamleden

Casper Boom – Oud korfbalinternational en ervaringsdeskundige

Binnen de JBF verzorg ik workshops voor diverse (sport)organisaties. Vaak komt hierin een persoonlijk verhaal naar voren, zodat het thema ook echt gaat leven binnen de groep. Als workshopleider begeleid ik dit proces. Dit vergt een stukje maatwerk, wat ik als workshopleider afstem op de groep die de workshop krijgt. Belangrijk hierbij is dat er een sfeer ontstaat waarin open gesproken kan worden, zodat de deelnemers zich vrij voelen om alles te vragen en te vertellen. Samen met de andere JBF-vrijwilligers zet ik mij in om onze boodschap op grotere schaal te verspreiden en de JBF nog meer op de kaart te zetten. Dat is een continu, belangrijk en interessant proces.

Sport is mijns inziens nog steeds een lastige omgeving om uit de kast te komen. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. Daarnaast denken veel mensen dat het thema inclusie bij hun vereniging niet speelt. Er is nog veel werk aan de winkel om hierover bewustwording te creëren bij verenigingen. Ik vind het belangrijk dat ik als vrijwilliger van de JBF mijn prof-sport expertise inzet voor groepen mensen die veelal voor het eerst echt met de thema’s LHBT en inclusie bezig zijn. De workshops leiden vaak tot mooie gesprekken en nieuwe inzichten bij de deelnemers. Dit alles bij elkaar geeft me voldoening en ik haal er energie uit.

Korfbal heeft een belangrijke rol in mijn levengespeeld en dat doet het nog steeds. Vanaf mijn 6de al ben ik aan deze sport verknocht. Daarnaast heb ik ook zeker interesse in andere sporten. Mijn carrière tot prof sporter heeft me vele kansen geboden en veel mooie dingen gegeven, wat mij voor een belangrijk deel heeft gevormd tot wie ik nu ben.

Sport is voor mij de belangrijkste bijzaak van het leven. Hoe fijn is het als ieder mens altijd en overal helemaal op zijn plek zou zijn binnen de sport. Dan verbroedert sport echt en wordt de wereld nog weer een stukje mooier. Ik zet mij hier heel graag voor in.

Kevin Bodde – Assistent Scheidsrechter KNVB en ervaringsdeskundige

Binnen de JBF ben ik voorlichter. Ik geef voorlichting over homoseksualiteit binnen de sportwereld aan sporters, trainers of andere betrokkenen, met name binnen het voetbal. Mijn eigen ervaringen spelen hierbij een grote rol.  Tijdens deze gesprekken gaat het voornamelijk over hoe om te gaan met uitsluitingen binnen de sportwereld. Ook worden er realistisch situaties voorgelegd waardoor zij geprikkeld worden om na te denken over hun eigen rol in dergelijke situaties.

Mijn doel met het geven van de voorlichting is voornamelijk om er voor te zorgen dat niemand uitgesloten wordt. Hiermee wil ik laten zien dat als iemand zichzelf kan zijn, je ook een topsporter kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er dan veel meer talent uit iemand te halen is.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de politie. Daarnaast werk ik bij de KNVB als masterclass assistent scheidsrechter in de Keuken Kampioen Divisie en ben ik ook assistent videoscheidsrechter in de Eredivisie.

Binnen mijn werk als agent en scheidsrechter ben ik open over mijn geaardheid. Ik merk doordat ik hier open en eerlijk over praat, er makkelijker over gesproken kan worden. Ik word vaak gevraagd om aanwezig te zijn bij gespreksvoeringen en/of vergaderingen over het thema LHBT. Ik neem hier aan deel om ook anderen te inspireren met mijn verhaal en anderen te ondersteunen indien nodig.

Thomas Pruijsen – Workshopleider, ervaringsdeskundige en amateur sporter

In mijn rol als workshopleider en ervaringsdeskundige amateursporter (tafeltennis, hardlopen) ga ik graag het gesprek aan met trainers, bestuurders, coaches en andere betrokkenen op en rondom het sportveld om sport voor iedereen een veilige en mooie beleving te maken.

Ik ben homoseksueel en lang actief geweest binnen de amateursport. In mijn hele jonge jaren als voetballer en daarna als tafeltennisser. Ook al is tafeltennis niet de grootste machosport, het was voor mij een erg moeizaam proces om daar uit de kast te komen. Ik liep hier tegen vooroordelen en opmerkingen van medesporters en trainers aan. Ik heb mijn coming out in de kleedkamer het langste uitgesteld van alle omgevingen waarin ik uit de kast ben gekomen. Sinds lange tijd geef ik al voorlichtingen op middelbare scholen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Mijn hart en passie liggen echter meer in de sport, waardoor ik voor het JBF graag als workshopleider optreed. Met mijn eigen ervaringen in de sport weet ik zo de juiste vragen te stellen, leden van sportverenigingen te prikkelen en mensen aan het denken te zetten. Ik doe dit sport-breed en voor bestuurders, jeugdsporters en bonden. Ik hoop ook voor uw sportclub een bijdrage te kunnen verzorgen voor een nog veiliger en inclusiever sportklimaat!

Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. In mijn hart wil ik iedereen mee laten doen en echt eerlijke kansen bieden. Dit komt enerzijds terug in mijn werk als beleidsmedewerker Werk & Inkomen bij gemeentes, waarbij ik iedereen een gelijke kans wil geven op werk om zo mee te kunnen participeren in de maatschappij. Dit wil ik ook buiten mijn werk voortzetten.

Zelf ben ik homoseksueel en heb ik veel affiniteit met sport. De John Blankenstein Foundation past daarom perfect bij mij. Ik heb een seizoenskaart van een Nederlandse profvoetbalclub en merk dat de acceptatie van een andere geaardheid in voetbal nogal eens een lastig thema is. De JBF wil dit doorbreken en daar help ik graag aan mee. Op dit moment ben ik niet betrokken bij een sportvereniging. Dat heeft niets met mijn geaardheid te maken, maar vooral met mijn drukke leven en dat hardlopen en wielrennen buiten in de natuur mij momenteel meer past.

Onze Sporters

Willianne Schipper – Volleybal, tennis en tafeltennis

Sporten is altijd onderdeel van mijn leven geweest. Het begon met kleutergym en ging via volleybal, tafeltennis weer terug naar volleybal en inmiddels ben ik ook actief op de tennisbaan. Naast zelf actief spelen, geef ik ook al jaren training aan de jeugd. Mijn motto als speler en trainer is om altijd toegankelijkheid uit te stralen, waarin iedereen welkom is om te komen sporten, ongeacht achtergrond, beperking, religie of seksualiteit. Ik heb gemerkt dat dit (nog) niet de norm is bij iedere vereniging, waardoor ik mij graag inzet voor de JBF om ernaartoe te werken dat een sportvereniging voor iedereen een fijne, welkome plek is om lekker te sporten.

Beau de Leeuw (die/hun) – CrossFit en Olympisch gewichtheffen

Sport is voor iedereen én iedereen is welkom! Dat is mijn drijfveer als coach, als sporter, als student en zo ook in mijn werk voor de JBF. Via mijn master Sportbeleid en Sportmanagement en in mijn werk als Crossfit coach zet ik mij op verschillende lagen in voor de inclusie van LHBTI+ sporters. Het werk van JBF is dan ook van grote waarde in dit proces, ook voor mij persoonlijk. In de toekomst wil ik mij meer gaan verdiepen in genderdiversiteit en hier meer voor gaan betekenen. Ik vind het ontzettend leuk om onderdeel te zijn van de John Blankenstein Foundation.

Ik ben non-binair. Kort gezegd betekent dit voor mij persoonlijk dat ik mij niet identificeer als man of als vrouw. Zoals je ziet, staan ook de gepaste voornaamwoorden achter mijn naam.  Dit betekent dat ik momenteel ‘die’ en ‘hun’ gebruik wanneer iemand naar mij refereert, in plaats van bijvoorbeeld zij/haar of hij/hem.

Jan-Willem Bouw – KNVB Scheidsrechter

Sinds juli 2020 heb ik mij aangesloten bij de John Blankenstein Foundation en verzorg ik workshops bij scholen en sportverenigingen. Inmiddels ben ik alweer bijna 10 jaar actief als voetbalscheidsrechter voor de KNVB. Dat de voetbalcultuur redelijk conservatief is en met het onderwerp LHBTI+ niet vooroploopt zal niemand verbazen. Ik vind het belangrijk dat dit onderwerp in het voetbal, maar ook in alle andere sporten bespreekbaar wordt gemaakt. Op het veld en tijdens de workshops die ik heb gegeven, heb ik gemerkt dat er enorm veel vooroordelen zijn. Om die tegen te gaan is het belangrijk om de dialoog te blijven aangaan, in welke vorm dan ook. Graag draag ik er, samen met de andere vrijwilligers van de JBF, aan bij om een veilig en inclusief sportklimaat te creëren!

Floortje Popken – Voetbal

Sinds januari 2020 ben ik aangesloten bij de John Blankenstein Foundation. Het beoefenen en genieten van sport is mij met de paplepel ingegoten. Als zevenjarig meisje ben ik op voetbal gegaan. In deze amateurcarrière ben ik geregeld ergens tegen aangelopen, waarvan ik later (door mijn studie Sportbeleid en Sportmanagement aan de UU) pas begreep waarom die dingen gebeurden zoals ze gebeurden. Uit persoonlijke interesse ben ik mij gaan verdiepen in in- en uitsluiting in de samenleving en vooral in de sport.

Om mijn kennis en enthousiasme over dit thema uit te dragen heb ik mij aangesloten bij de John Blankenstein Foundation. Ik geloof erg in het delen van persoonlijke verhalen en deze soms aan de hand van theorieën uit te leggen. Begrip en bewustzijn creëren vind ik erg belangrijk. Het geeft mij energie om een workshop te verzorgen waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over thema’s waar normaliter niet of nauwelijks over wordt gepraat.

Tim Sastrowiardjo – Wushu

Mijn naam is Tim Sastrowiardjo, geboren in 1996 in het gezellige Maastricht. Mijn vader’s familie is Surinaams-Javaans en mijn moeder’s familie is Nederlands. Daarnaast heb ik een jongere broer die ik op dit moment wat vaker moet missen, omdat hij begonnen is met zijn studie in Wageningen.

Wushu is de sport die voor mij veel betekent. Het is een Chinese vechtkunst, die je zou kunnen kennen van de film Kung Fu Panda en Marvel’s Shang-Chi. Op wedstrijdniveau draait het om de bewegingen en technieken die je laat zien aan de jury.

Sinds mijn twaalfde beoefen ik deze sport. Zes jaar later, in 2014, kwalificeerde ik me voor de Jeugd Olympische Spelen in Nanjing, China. Daar mocht ik een bronzen medaille in ontvangst nemen namens Nederland.

Ik heb mij aangesloten bij de John Blankenstein Foundation, omdat ik mij wil inzetten voor een veilig sportklimaat waarin je jezelf kunt zijn. Tijdens de workshops geniet ik wanneer ik merk dat mensen zich steeds comfortabeler voelen binnen hun eigen groep. Mijn broertje vergeleek mij ooit met een tuinier, omdat ik graag mensen laat nadenken over zichzelf; hij noemde dat zaadjes planten. Dat is wat wij ook doen tijdens de workshops: we planten zaadjes in de hoop dat ze uitbloeien tot mooie unieke bloemen.

Querijn Hensen (hij/hem) – Paralympisch Atleet (wedstrijdzwemmen)

In mijn rol als Workshopleider, Ervaringsdeskundige en/of Projectleider bij de John Blankenstein Foundation staat mijn drijfveer in het teken van verbinding leggen. Hoe creëren we met zijn allen een veilige omgeving waar alles besproken kan worden.

Als ex-topsporter binnen het Paralympisch zwemteam heb ik ervaren om met collega’s te werken die ook een vorm van een beperking ervaren. Binnen deze diversiteit was er 1 gezamenlijk doel: de Spelen in Tokyo 2020. Het was een enorm genoegen om hier, met de uitdagingen die er o.a. waren; COVID-19, communicatie binnen een team/staff en beperking, naartoe te werken en mijn doel te behalen.

Mijn eindresultaat in Tokyo bestond uit een 5e en 6e plek van de wereld in de finale op de 100m rugslag en de 4×100 wisselslag estafette (mannen).

In het dagelijks leven werk ik als (Corporate) Recruitment Consultant. Ik verbind Projectleiders, Managers en andere midden-hoogkader functies aan onze opdrachtgevers.

Het is enorm leuk om samen met de andere vrijwilligers van de JBF te werken aan een sportklimaat waar iedereen zich veilig kan en mag voelen om te sporten.

Ik ben bi-seksueel en betekent dat ik mij seksueel voel aangetrokken tot mannen en vrouwen.

Joost Mallo – Rugby

Sport is een prachtig iets en dat gun ik iedereen. Dat eenieder de kans heeft om het maximale uit zichzelf te halen in iedere sport. Echter is dat nu nog niet het geval en daar wil ik verandering in brengen.

Sport kijkt niet naar seksuele geaardheid, afkomst, gender, dromen en wensen, maar naar de skills van een persoon. En iedereen moet die skills zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zonder dat diegene wordt belemmerd door diens seksuele geaardheid, afkomst, gender, dromen en wensen. Dat vraagt om een open en veilig klimaat, waar iedereen oordeelvrij zichzelf kan zijn.

En dat is ook waarom ik met zo veel plezier rugby. Come as you are, je bent welkom bij rugby en voor ieder maatje is wel een plaatsje op het veld. Als je maar wilt tackelen (en ok, zo af en toe getackeld worden acceptabel is voor je). Ik ben de trotste captain van het enige LGBTQIA+ team van Nederland, de Amsterdam Lowlanders en speel als 8.

In september 2021 ben ik begonnen als vrijwilliger bij de John Blankenstein Foundation, omdat ik enerzijds wil bijdragen aan ieders veilige sportieve ontwikkeling en anderzijds de waarden van rugby (respect, discipline en kameraadschap) graag breed wil uitdragen. Daar kunnen vele sporten nog wat van leren.

Anne Keeris – Hockey en Roeien

Zowel als roeister en daarna als coach heb ik vele uren doorgebracht op de roeivereniging. Een plek waar ik mezelf echt heb leren kennen en mezelf heb ontwikkeld. Als ik met de kennis van nu terugkijk op die periode, besef ik pas dat de roeisport vrij homogeen is in haar ledenbestand. Dit is ook het geval bij hockey, de sport die ik als kind heb beoefend en nu weer heb opgepakt.

Om elke sport voor iedereen toegankelijk te maken, zet ik mij in bij de John Blankenstein Foundation als vrijwilliger. Ik vind het namelijk belangrijk dat iedereen op een vereniging zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en een rolmodel heeft. Representatie is dan ook erg belangrijk.

Om dit mogelijk te maken geef ik workshops vanuit de John Blankenstein Foundation, om bij (sport)verenigingen het gesprek met elkaar aan te gaan. Het onderwerp bespreekbaar maken en daarmee begrip uitdragen voor elkaars standpunt is hierin een essentiële stap. Respectvol zijn naar elkaar staat dan ook centraal in deze workshops.

Michiel Roessink – Voetbal

Het zal ergens rond 2011 zijn geweest dat ik Karin voor het eerst ontmoette. Ik voetbalde toen al jaren in Delft bij v.v. Ariston’80, een studentenvoetbalvereniging waar ik in die tijd ook voorzitter van was. Daarnaast deed ik ook regelmatig mee met internationale LGBT voetbaltoernooien samen met een groep voetbalvrienden die ik had ontmoet via het uitgaansleven van Amsterdam. Het was dezelfde tijd dat het actieplan homoacceptatie in het voetbal van de KNVB werd ontwikkeld en gelanceerd. Namens de JBF heb ik hieraan mijn bijdrage geleverd en in de jaren erna heb ik samen met Karin en anderen vele workshops verzorgd, voornamelijk bij amateurvoetbalverenigingen.

Mede vanwege mijn verhuizing naar het mooie Groningen en mijn werk als bestuurssecretaris van de veiligheidsregio kon ik een tijd het werk voor JBF er niet bij doen. Echter, de drijfveer om me in te zetten voor dit belangrijke onderwerp en de grote noodzaak ertoe bleven altijd bestaan. Daarom vond ik het erg leuk om benaderd te worden met de vraag of ik weer actief wilde zijn, met name in het noorden en mede vanwege mijn bestuurlijke ervaringen hier. Hier hoefde ik niet lang over na te denken en de komende tijd hoop ik aan diverse workshops en projecten mee te werken. Het enthousiasme en de passie van de bestuursleden, teamleden en de sporters van de JBF geven mij extra energie om mijn bijdrage te leveren.

Stefan van Gijn – Hockey

Mijn naam is Stefan van Gijn, geboren in 2001. Ik woon in een klein dorpje genaamd De Lier samen met mijn moeder, stiefvader en mijn zus.

Ik speel al sinds mijn 8ste hockey en daarnaast ben ik ook geregeld in de sportschool te vinden. Van jongs af aan werd ik aangespoord om te sporten en dat was voor mij geen probleem. Voordat ik op hockey ging wilde ik op judo, maar ik moest van mijn ouders op een teamsport wat uiteindelijk de beste keuze is geweest voor mij. Ik vind het zelf dan ook belangrijk dat je je thuis voelt bij de club waar je sport en bij de sporters met wie je traint. Ik ben naast het sporten zelf altijd geïnteresseerd geweest in het wereldje van de sport. Zo heb ik mijn Propedeuse gehaald in Commerciële Economie, Sportmarketing & Management. Ondanks dat ik met deze opleiding gestopt ben, zal ik actief blijven in de sport en is zal mijn volgende opleiding waarschijnlijk ook goed samen gaan met de sportwereld.

Ik ben dan ook niet voor niets aan het werk bij Optisport als ‘’badmeester in training’’. Ik heb door mijn interview met het AD (2021), over mijn coming-out verhaal, meer nieuwsgierigheid gekregen naar inclusiviteit in de sport en het creëren van een veilig sportklimaat voor iedereen. Als bi-seksuele blanke jongen ben ik mij bewust van mijn positie in deze samenleving en vind ik het heel belangrijk dat iedereen mag en moet kunnen zijn wie zij willen zijn, in welke omgeving dan ook.