Bij DSS in Haarlem is iedereen welkom en moet iedereen zich veilig voelen. Dat is een nadrukkelijke beleidskeuze die we met z’n allen proberen uit te dragen.
Een workshop van de John Blankenstein Foundation, die wij onlangs organiseerden, past goed in dit beleid. Met enkele bestuurs- en commissieleden deelden Karin Blankenstein en Thijs Smeenk van de Foundation hun persoonlijke ervaringen en werden voorbeelden getoond. In een prettige open sfeer ontstond een levendige discussie met elkaar over LHBTI+ in de sport. We zijn ons weer meer bewust van het onderwerp en we gaan de workshop zeker herhalen voor meer mensen (trainers en teams) bij de club. Kortom nuttig en belangrijk! Een aanrader voor elke vereniging!
Peter Portegies, coördinator DSS, RKVV DSS
De inclusiviteitsworkshop op onze vereniging was een ontzettend speciale avond. Een serieus onderwerp werd op een luchtige manier ter discussie gesteld. Karin en Thijs deelden oprechte verhalen wat ons als vereniging tot nadenken bracht. Tot op de dag van vandaag, staan we stil bij evenementen die we organiseren en de omgang met elkaar. Een ontzettend grote aanrader voor elke vereniging of club!
Secretaris, Delftsche Studenten Roeivereniging LAGA
Excelsior Rotterdam heeft op verschillende manieren al samengewerkt met de John Blankenstein Foundation met de bezielende Karin Blankenstein in de voortrekkersrol. Wij als club zijn er trots op dat de Foundation ons iedere keer weer op zoekt om samen een missie te vervullen. Van een film maken, een workshop voor de coaches, tot gekleurde schoenveters bij spelers van het eerste elftal. Nu was het tijd om de spelers te bereiken, de spelers van onder 15-16 en 17 kregen een een workshop van Paul Martin Raspe voorgeschoteld. De interactie vanuit de groepen was geweldig. Iedereen kon zijn zegje doen, geaardheid, geloof, cultuur deed helemaal niet ter zaken.

Door deze workshop hopen we dat onze spelers inzien dat diversiteit in de sport helemaal geen issue behoeft te zijn. Wij raden deze workshop dan ook voor iedereen aan.
De spelers en coaches leren elkaar op een andere manier nog meer te waarderen doordat het een open en respectvolle sessie is geweest.

Marco van Lochem - Hoofdjeugdopleiding, SBV Excelsior Rotterdam

Feedback en reacties van onze docenten en studenten naar aanleiding van de 8 JBF-workshops die Paul Martin Raspe met Tim Sastrowiardjo en Querijn Hensen, beiden topsporters, hebben gegeven op Fontys Sporthogeschool in Eindhoven.

Workshop Blankenstein Foundation: 
Zeer waardevol. Ik heb 2 sessies bijgewoond. De eerste met mijn eigen groep. Was wat sleuren en trekken. De dag er na hadden de JBF’ers kleine zaken aangepast waardoor het (nog) soepeler liep. Goeie combi met gespreksleider en rolmodellen die dicht bij de studenten staan. Andere klas was indrukwekkend wat daar gebeurde.

Workshop Blankenstein Foundation:
Deze workshop is goed bevallen, ook positieve reacties van de studenten. Enkele studenten gaven eerlijk aan dat ze er op voorhand geen zin in hadden, maar dat ze achteraf met een positief gevoel weg zijn gegaan.
Ik denk dat dit thema ook goed past, maar wellicht aan de voorkant nog iets strakker wegzetten wat de inhoud is en wat een student kan verwachten. Het was namelijk veel meer dan de LHBTIQ+. Het ging ook over grenzen aangeven etc…
Tip: om het wellicht nog beter aan te laten sluiten op het onderwijs kan er misschien iets meer de koppeling gemaakt worden naar de sport.
Maar overal een goede en indrukwekkende workshop.

Workshop Blankenstein Foundation:
Verrassend open en zeer waardevolle sessie. Workshop verliep een open sfeer die gecreëerd werd door de workshopleiders. De studenten geven ook aan dit als zeer waardevol te ervaren om hierover eens goed over na te denken. Verschillende studenten geven aan hier ook thuis nog eens over na-gesproken te hebben. Kortom deze moeten we erin houden voor de komende jaren.

Nogmaals bedankt voor jullie inzet en waardevolle inbreng. Zoals je in de reacties kunt lezen zijn de ervaringen zeer positief.

Drs. Roel Nabuurs – Docent Sport & Organiseren
Fontys Sporthogeschool
Eindhoven, oktober 2021

Drs. Roel Nabuurs - Docent Sport & Organiseren, Fontys Sporthogeschool

Prettig, Vertrouwelijk en zeer Behulpzaam, dat zijn de kernwoorden die de John Blankenstein foundation heeft gebracht
Nadat de wij ons contact gelegd hadden ontstond en snel een prettig contact met de JBF. Door het voorbereidende gesprek werd het ons duidelijk waar de specifieke behoefte van onze club lag en waar wij de aandacht wilde gaan leggen om een workshop te verzorgen i.s.m. de JBF. Het onderwerp van diversiteit en LHBT en acceptatie en RESPECT voor elkaar, bespreekbaar maken binnen de voetbalvereniging, hoe doe je dat en waar begin je mee en wat is handig en wat is ook vooral niet handig.

De JBF maakte een maatwerkplan voor ons op met dat wat zij kunnen bieden en welke sprekers zij kunnen uitnodigen uit hun brede netwerk en contacten. Geweldig was dat, wij hoefden juist alleen maar onze club behoefte te vertellen en zij luisterden zorgvuldig.
De avond was vanuit onze behoefte bedoeld voor de trainers, leiders, het kader en de scheidsrechters. Het was een enorm succes en de aanwezigen waren bijzonder enthousiast en is er nog een hele lange periode over teruggepraat en nog steeds. Dat is ook zo mooi dat het onderwerp nog steeds een open gesprek kan zijn op de club. Daar heeft deze workshop een aanzet toe gegeven dus dat is winst. De avond had een zeer goede opkomst mede dankzij de verzorgde uitnodiging als voorstel vanuit de JBF en alle materialen welke zij gebruiken tijdens de workshop. De sprekers waren bevlogen en alle aanwezigen luisterden gekluisterd naar ervaringsverhalen maar ook verrast hoe lastig het hele onderwerp blijkbaar nog steeds is. Het bracht ons begrip en openheid en ruimte om het onderwerp van seksuele diversiteit en acceptatie bespreekbaar te maken binnen onze club, schitterend toch! Mooi was ook dat de JBF een interactie wist te creëren en er mooie dialogen ontstonden. Wij zijn de JBF dankbaar en maken binnenkort nogmaals gebruik om een workshop te organiseren specifiek voor onze senioren selectieteams heren en dames. Dit omdat wij onze senioren teams als voorbeeld zien voor onze jeugdteams en zij veel kunnen betekenen om het breder binnen de club en daarbuiten bespreekbaar te zijn.

Verder is het ook nog eens ontzettend fijn dat de samenwerking zooo fijn en prettig verloopt en tijdig afspraken nakomt, heel persoonlijk en gezellige afspraken.
JBF zijn letters die voor ons staan voor:
J – Jezelf mogen zijn
B – Bereidwilligheid, Bevlogenheid en Betrokken
F – Fijngevoeligheid, alles wordt met gepaste vertrouwelijkheid benaderd

Carin Schaaff - Vertrouwenspersoon sv- KMD , KMD Wateringen

We vonden het echt een meerwaarde voor onze studenten om ze deze workshop te laten volgen en we zouden het ontzettend mooi vinden als deze samenwerking duurzaam kan worden. Jeroen en Sem van STOOK hebben een toneelstuk neergezet waarbij onze studenten erg geboeid en aandachtig zaten te kijken. We hebben veel voetballende studenten, dit in combinatie met het thema sloeg erg aan. Het staat erg dicht bij ze. De taal die Jeroen en Sem gebruikten tijdens het toneelstuk was erg passend bij onze studenten. Mooi hoe voor, tijdens het na het toneelstuk Paul Martin Raspe en Querijn Hensen het gesprek met de studenten hierover aan gingen. Het toneelstuk had hierin wel echt een meerwaarde vonden wij. Er werd tijdens de gesprekken een veilige situatie gecreëerd waarin studenten zich durfden te uiten.

Nogmaals hartelijk dank!

Mede namens Monique Barmentloo en Paul Sijbesma,

Ingrid Serlier

Ingrid Serlier, docent BPV coördinator Sport en Bewegen, MBO Rijnland

Feyenoord ondersteunt het initiatief van de John Blankenstein Foundation om diversiteit binnen de sport geaccepteerd te krijgen. Hiermee worden collega-voetballers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en vele anderen binnen het voetbal die met hun eigen identiteit worstelen gesteund en draagt dit bij aan bewustwording omtrent het bespreekbaar maken van diversiteit. Voetbal moet voor iedereen zijn, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Iedereen moet met plezier kunnen deelnemen aan zijn of haar favoriete sport, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is.

Nadat eerder vorig seizoen hierover met alle trainers en medewerkers van Feyenoord Academy is besproken, hebben de afgelopen weken de spelers van de midden- en bovenbouw (Onder 14 tot en met Onder 19) een workshop van Paul Martin Raspe gevolgd. De interactie tussen Paul Martin en onze jeugdspelers zorgde ervoor dat in alle openheid en met wederzijds respect een prima discussie kon plaatsvinden, en dat de acceptatie van diversiteit toeneemt. Een aanrader voor elke sportvereniging!

Raymond van Meenen & Lex Stofkooper, Feyenoord Rotterdam

FC Groningen vindt het belangrijk dat spelers zichzelf kunnen zijn ongeacht hun huidskleur, afkomst, religieuze overtuiging of seksuele geaardheid. Als je jezelf kunt zijn, dan kost dat veel minder energie. Energie die je kunt stoppen in je ontwikkeling als voetballer. Daarom proberen we een klimaat te ontwikkelen bij FC Groningen waar spelers zichzelf kunnen zijn: vrij en onbevangen. Binnen dat klimaat is bijvoorbeeld geen plek voor pestgedrag, maar staan samenwerking, sterke onderlinge relaties en een goede sfeer centraal. Spelers moeten uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen, maar niet om zich voor te doen als iemand die ze niet zijn.

De workshops van de JBF hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van dit klimaat. Samen met de KNVB en de JBF hebben we workshops georganiseerd voor onze bovenbouw teams (O-15, O-17, O-19) waarbij het thema diversiteit centraal stond en waarin specifiek aandacht werd geschonken aan het thema homoacceptatie. Paul Martin Raspe wist dit thema namens de JBF op zeer professionele wijze onder de aandacht te brengen bij de spelers. Wat ik prettig vond is dat hij ons niet door de spreekwoordelijke strot probeerde te drukken dat we homo’s moeten accepteren. Nee, Paul Martin gaf ruimte aan een ieder om na te denken over het onderwerp, terwijl hij de spelers ook vroeg om zich te verplaatsen in zijn schoenen. Hoe is het om een voorkeur te hebben voor mannen in een masculiene wereld als het voetbal? En hoe werkt het dan als je uit de kast wilt komen? En samen douchen? Hoe kijken spelers daar tegenaan?

Ik kan iedere club deze workshop aanraden. Het maakt spelers bewust van het proces dat een homoseksuele speler doormaakt: de ontdekking (ik ben homo), de zelfacceptatie (mag ik wel homo zijn?), de uitdagingen (met name de opmerking ‘hee homo!’), het uit de kast komen (hoe doe ik dat?) en acceptatie binnen het team (mag ik hier wel homo zijn?). Door spelers hiervan bewust te maken gaan ze ook nadenken over de vraag hoe ze zich in een dergelijke situatie willen opstellen als teamgenoot? Wie wil ik zijn? En die laatste vraag slaat terug op hun waarden, als speler en als mens. Een vraag die in onze optiek belangrijk is om regelmatig te stellen, niet alleen als voetballer maar ook als mens. En wanneer de spelers het antwoord op deze vraag hebben gegeven, is het aan ons om ze een omgeving te bieden waarin dit ook mogelijk is.
JBF – en Paul Martin in het bijzonder – bedankt!

Thomas Waanders - Topsportbegeleider, FC Groningen
Querijn had een mooi en pakkend verhaal, die nog lang bij de kinderen blijft hangen. Hij zorgde voor een prettige sfeer in de klas en liet de kinderen veel vragen stellen. Ook gaf hij antwoord op al hun vragen en keek hij nergens van op. De kinderen durfde hierdoor steeds meer vragen te stellen. De les duurde een uur, maar dit voelde niet zo. Na een uur waren de kinderen nog aandachtig aan het luisteren.  Leerkracht groep 8

Ik vond de openheid waarmee Querijn sprak erg prettig. Ook het beantwoorden van de vragen verliep goed. Hij vertelde zowel iets over geaardheid en handicap en over zijn gevoelens hierbij. Hij sprak rustig en de kinderen hingen aan zijn lippen. Leuke oefening met de regenboogbal om zelf te ervaren wat het is als je gehandicapt bent en nog leuker dat we als school de bal cadeau kregen. Erg knap gedaan. Leerkracht groep 7

Het was een heel fijn bezoek van Querijn Hensen. Waarom? Hij nam de kinderen mee in zijn verhaal en maakte alles bespreekbaar. Seksualiteit, beperkingen, een doel hebben..helemaal passend bij het thema dat we momenteel behandelen in de klas. Zelfs als dat niet zo was, dan was het een mooie toevoeging geweest. Extra leuk dat hij de kinderen liet ervaren hoe het is om met een beperking een bal te gooien. Praten, kijken, doen,..een mooie afwisselende workshop.. Leerkracht groep 7

Lars Postema, Roald Dahl School

Afgelopen jaar hebben we 2 workshops met jullie gedaan. We hebben gekozen om de senioren lijn en de A-lijn uit te nodigen. We communiceerden via de technische commissies, de coaches en de spelers zelf. Het is best lastig om mensen op hun ³vrije² avond naar de club te krijgen om over diversiteit binnen de sport te praten. Zeker de coaches spelen een grote rol. Als zij het belang van een dergelijke workshop inzien kunnen zij het team motiveren om te komen. Uiteindelijk kwamen beide avonden ca. 20 mensen.

Redelijk bescheiden gezien de grootte van de lijnen, maar anderzijds prima voor de workshop. Door de groepsgrootte ontstond een veilige omgeving waarin de discussie na een spel en de verhalen van Thijs Smeenk en Thijs Greeve werd. Het was mooi om deze discussie tussen jonge mensen te volgen.
Ook de vertrouwenscommissie was uitgenodigd.

Wij denken dat deze avond zeker stof tot nadenken heeft gegeven en een bewustwordingsproces op gang heeft gebracht.

Marlène Doorneveld, HVWestland

Dear Lou,

We would like to thank you for sharing your story during the webinar Inclusion of LGTBI+ athletes in sports – Chances & Challenges – on the 29th of June 2021.
You were able to speak with enthusiasm about the work by the John Blankenstein Foundation in cooperation with The Netherlands Ministry of Education, Culture and Sports on increasing diversity, inclusion and tolerance, not only within sports but also in society in general. All of us went home with new insights and perspectives.

We wish you all the best in your future endeavours.

Kind regards,

Annika Markovic
Ambassador of Sweden to The Netherlands

Jens-Otto Horslund
Ambassador of Denmark to The Netherlands

Bekijk hier de brief (pdf)

Embassy of Denmark and Embassy of Sweden
Karin Blankenstein is de oprichter en voorzitter van de John Blankenstein Foundation (JBF):

Karin is de jongere zus van John Blankenstein (de openlijk homoseksuele topscheidsrechter en homoactivist). Na zijn overlijden heeft Karin de John Blankenstein Foundation opgericht, met als doel om de LHBTI-acceptatie in de georganiseerde sport te verbeteren.

Karin is de drijvende kracht achter de JBF, die in de afgelopen 10 jaar is uitgegroeid tot autoriteit op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in de sportwereld. Altijd positief, opbouwend, vrolijk en met een ongeëvenaarde energie, stimuleert ze haar organisatie en haar voortdurend groeiende netwerk om met haar mee te denken, initiatieven te steunen, om bij te dragen aan een inclusievere wereld. Karin kan zich bijzonder goed inleven in anderen, staat open voor verschillende meningen en karakters en geeft ook op die manier zèlf een voorbeeld van acceptatie van iedereen. Met haar inzet en oprechte interesse, haar geloof in het doel, haar wil om daadwerkelijk stappen te zetten en te blijven zetten, bereikt ze dat steeds meer mensen praten over diversiteit, homo-acceptatie en inclusiviteit. Haar aanpak werkt aanstekelijk.

Bij verschillende Workshops op onze hockeyverenigingen (hdm, hockeyclub in Den Haag, HV Westland e.a. verenigingen) heeft ze indruk gemaakt door haar manier van luisteren naar de aanwezigen bij de Workshops en met haar eerlijke, doorleefde verhaal. Met groot doorzettingsvermogen en op een sympathieke manier zet ze mensen aan het denken, zowel in kleine groepjes als in grotere groepen, jong en oud. Opvallend is hoe mensen haar met aandacht willen horen vertellen en bereid zijn om daden bij woorden te voegen. Zo werd in diverse teams, naar aanleiding van JBF-workshops met Karin, besloten om niet meer te schelden met homo of gay, omdat Karin mild, begrijpend en tegelijkertijd toch overtuigend was over gebruik van deze ‘stopwoordjes’ van de jongeren. Ze doorbreekt taboes en schuwt directheid niet en ze wint met humor en openheid ook mensen voor zich die aanvankelijk terughoudend staan tegenover het onderwerp. Karin gaat een discussie niet uit de weg en ze kan op intelligente en genuanceerde wijze uitleggen waarom dit onderwerp hier en nu relevant is, ook aan diegenen die van zichzelf denken dat ze t.o.v. LHBTI’ers juist altijd al zó tolerant zijn, dat ze geen extra activiteiten hoeven te ontplooien. Zo heeft ze heeft menigeen nieuw inzicht gegeven en tot voorvechter gemaakt van LHBTI-acceptatie en van acceptatie van iedereen die zich een minderheid voelt.

Arjan Offerhaus, hdm commissie Sportiviteit & Respect
Deze workshop zet je aan het denken.
Iedereen heeft zich wel eens buitengesloten gevoeld. Aan de hand van talloze  persoonlijke voorbeelden van de deelnemers aan de workshop, was het dan ook niet meer zo moeilijk om je in te beelden hoe het moet zijn om als lhbti-persoon in een maatschappij te leven waar hetero zijn de norm is. Eigenlijk gaat de workshop over empathie. De workshop is erin geslaagd om de deelnemers aan het denken te zetten over uitsluiting en hoe simpel het soms kan zijn om dit te voorkomen. De workshopleider slaagde erin om een prettige en veilige sfeer te creëren, waarin ruimte was voor ieders mening, hoe verschillend ook.
Lieuwe Rozema, Senior Beleidsadviseur, Gemeente Groningen