AAC’61 is vorige week van start gegaan met het project Veilige Kleedkamer. Daarmee hebben zij de intentie uitgesproken een vereniging te willen zijn voor iedereen, met ook specifiek aandacht voor jongeren uit de LHBTI+ groep.

Tijdens de aftrap waren alle trainers en bestuurders samen met SportDrenthe en Assen Sportstad aanwezig om mee te doen met een workshop van de John Blankenstein Foundation, Vervolgens is er in kaart gebracht wat er nodig is zodat iedereen zich welkom voelt binnen de club. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld en men gaat met elkaar in gesprek over omgangsvormen binnen de club. Dit zal worden vastgelegd middels een gedragscode.

Een aantal officiële stappen die beschreven worden binnen het project Veilige Kleedkamer zullen uiteindelijk gepresenteerd worden in een vignet. Het vignet is een middel om de club handvaten te bieden zodat de club écht voor iedereen toegankelijk wordt. Hierbij is zichtbaarheid essentieel. Deze geslaagde middag werd afgesloten door het hijsen van de ‘progress’ vlag onder applaus van aanwezige bestuurders en trainers.

Wil jouw club/gemeente aanhaken bij ‘de Veilige Kleedkamer’?
Op 10 mei organiseren we een inspirerende bijeenkomst met ervaringsverhalen van de pilot verenigingen. Waar zijn ze tegenaan gelopen en wat zijn de opbrengsten? We staan stil bij de uitkomsten van de gehele pilot en kijken gezamenlijk vooruit naar het vervolg van het programma.

Bron: www.sportdrenthe.nl