Tachtig procent van de transgender personen die sporten bij een club, voelt zich geaccepteerd. Toch voelt zes op de tien zich wel eens onveilig, bijvoorbeeld in de kleed- en doucheruimtes. Meer dan de helft heeft wel eens te maken gehad met onbegrip, grappen of negatieve opmerkingen. Dit blijkt uit een online onderzoek van het Mulier Instituut onder 133 transgender en seksediverse personen naar hun sportdeelname en de ervaren acceptatie in de sport.

Het Mulier Instituut werkte voor het onderzoek samen met het Transgender Netwerk Nederland (TNN). Opdrachtgever was de Alliantie Gelijkspelen, een samenwerkingsverband dat zich onder aanvoering van de John Blankenstein Foundation inzet voor brede LHBTI-acceptatie in de sport.  Uit het onderzoek blijkt dat sport voor de groep transgender en seksediverse personen belangrijk kan zijn.  Voor zeven op de tien respondenten heeft sporten een positieve rol op hun transgender achtergrond.  De helft van deze groep ziet sport als een belangrijke uitlaatklep.

Ook is opvallend dat zeven op de tien respondenten aangeven dat hun sportgedrag na hun sociale transitie is veranderd. Zo geeft éénderde aan bewust te hebben gekozen voor een individuele sport. Fitness, hardlopen en zwemmen zijn de populairste sporten onder transgender en seksediverse personen. Ongeveer een kwart geeft aan te zijn gestopt bij een sportvereniging vanwege hun transgender achtergrond.

De online peiling onder transgender personen in de sport bewijst volgens de Alliantie Gelijkspelen dat het belangrijk is om extra aandacht te hebben voor de acceptatie van diversiteit binnen teamsporten. Sportclubs en –bonden kunnen met het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving ondersteuning bieden bij een transitie.

De Alliantie Gelijkspelen neemt het advies van het Mulier Instituut over om niet alleen geïntegreerd (LHBTI), maar tevens specifiek in te zetten op een meer inclusief sportklimaat voor transgender personen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de richtlijnen voor gender- en seksediverse personen die in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen zijn opgesteld. Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen en praktische tips voor het ontwikkelen van meer veiligheid en acceptatie in de sportsector. Met deze adviezen in de hand wil de Alliantie Gelijkspelen, samen met NOC*NSF en belangenorganisaties (TNN en NNID), sportbonden en gemeenten begeleiden naar een sportsector met minder uitsluiting en discriminatie.

Download hier de verkorte factsheet waarin de belangrijkste uitkomsten zijn te vinden en waarin een link is opgenomen naar de hiervoor genoemde richtlijnen en het onderliggende onderzoeksrapport van het Mulier Instituut. De John Blankenstein Foundation heeft ook een speciale podcast uitgebracht, waarin sportjournalist Tim Dekkers een gesprek heeft met Sophie Schers (transvrouw en beleidsadviseur TNN), Lucas Nieuwenhuis (transman) en Thijs de Greeff (voormalig tophockeyer en workshopleider JBF).

De resultaten komen voort uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen, die sinds 2008 in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een beleidsprogramma uitvoert, gericht op de acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde wedstrijd)sport. De Alliantie Gelijkspelen (AG4.0) is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Naast de John Blankenstein Foundation als penvoerder zijn voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB, sportkoepel NOC*NSF en Stichting Roze Voetbal Fanclubs (RVFC) de andere partners in de Alliantie Gelijkspelen.

Download hier de infographic

Contactpersoon: Stephan Hakkersstephan.hakkers@johnblankensteinfoundation.nl

06-24134038

Onderzoekscoördinator Alliantie Gelijkspelen 4.0