Onderzoek homodiscriminatie ambtenaren 1945-1990Het Verwey-Jonker Instituut doet historisch onderzoek naar de wijze waarop de overheid in haar rol als werkgever omging met homoseksualiteit in de periode 1945-1971.
Het onderzoek dient uit te wijzen of er sprake is geweest van discriminatie op brede schaal bij gemeenten, ministeries en arbeidsbureaus op grond van seksuele voorkeur.

Voor de uitvoering van het onderzoek is het van belang dat wij met zoveel mogelijk betrokkenen (m/v) in contact komen:

Bent u homoseksueel, biseksueel of lesbisch? En werkte u als ambtenaar bij een gemeente, een ministerie, een agentschap van de overheid of op een arbeidsbureau in de periode 1945-1971? Of heeft u destijds voor zo’n positie gesolliciteerd?
Dan willen wij graag met u in gesprek over uw ervaringen met personeelsbeleid en omgang met homoseksualiteit. Hebt u het gevoel dat u in uw carrière bent benadeeld vanwege uw (vermeende) seksuele voorkeur? Vooral uw ervaringen met personeelsselectie, carrièreperspectief, pensioen en ontslag hebben onze belangstelling.

Ook zijn wij op zoek naar ambtenaren die hebben gewerkt op de afdeling personeelszaken van de overheid (rijk, gemeenten et cetera) tussen 1945 en 1971.

Bent u een (oud)-ambtenaar van een gemeente of ministerie en weet u iets over de omgang met homoseksueel en lesbisch personeel in de jaren vijftig of zestig?
Of bent u oud-lid van de homo/lesbische groep van de Abvakabo? En wilt u selectie- en personeelsbeleid in het algemeen en de rol van homoseksualiteit daarin bespreken?
Ook dan komen we graag met u in contact.

Wilt u uw verhaal vertellen, vertrouwelijk, zonder verplichtingen en indien gewenst anoniem?

Stuur dan een mail naar homodiscriminatie-ambtenaren@verwey-jonker.nl
Of bel met Tara Jibodh: M: 06-34738648 bij het Verwey-Jonker Instituut.

Wij voeren een verkennend en persoonlijk gesprek met u.
U beslist daarna zelf of u uw gegevens geanonimiseerd beschikbaar stelt voor het onderzoek. De verdiepende interviews worden bij voorkeur in Utrecht op het Verwey-Jonker Instituut gehouden. Reiskosten worden vergoed. Onderzoekers bepalen met wie verdiepende interviews gehouden zullen worden. Wilt u meer informatie over het onderzoek: neem dan contact op met dr. Marian van der Klein via MvanderKlein@verwey-jonker.nl

Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.