Gisteren was het Paarse Vrijdag. Naast vele online gastlessen, een actie met shirts, cornervlaggen, aanvoerdersbanden en een televisiestudio werd ook het onderzoek gepubliceerd over draagvlak en acceptatie voor transgenders binnen de sport! Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Mullier Instituut in opdracht van Alliantie Gelijkspelen 4.0, laat op veel onderdelen groei zien in het draagvlak en acceptatie van transgenders binnen de sportverenging.

Onder meer genderneutrale toiletten en kleedkamers worden nu bijna door 50% van de sporters geaccepteerd, tegenover nog maar iets meer dan een kwart in 2017. Een belangrijke conclusie in het onderzoek is daarbij dat het betrekken van ervaringsdeskundigen en ambassadeurs bij de inrichting van een LHBTI+-vriendelijke sportvereniging van wezenlijk belang is. JBF wordt hiermee bevestigd dat het op de goede weg is en zal dit belangrijke werk daarom de komende jaren voortzetten!

Bekijk hier de facstsheet van het Mulier instituut. En neem contact met ons op over wat jij kunt doen om je vereniging echt inclusief te maken!