De Alliantie Gelijkspelen (AG4.0) is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om acceptatie van LHBTI+ personen in de sport te bevorderen.

Naast de John Blankenstein Foundation zijn voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB, sportkoepel NOC*NSF en Stichting Roze Voetbal Fanclubs (RVFC) de andere partners in de Alliantie Gelijkspelen.

De alliantie komt voort uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en wordt ondersteund door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In november 2018 is in het stadion van ADO Den Haag de startconferentie gegeven voor de Alliantie Gelijkspelen 4.0. Meerdere kopstukken uit de sportwereld woonden de bijeenkomst in Den Haag bij, onder wie KNVB-voorzitter Michael van Praag, oud-hockeyster Kim Lammers, Martin van Geel (destijds technisch directeur van Feyenoord), turner Jeffrey Wammes, KNHB-directeur Erik Gerritsen tot spelersmakelaar Rob Jansen.

De doelstelling voor 2028 is helder: volledige acceptatie van LHBTI’ers in de sport. Kunnen we dat met z’n allen waarmaken? Wij denken van wel!

VIDEO: Wij streven ernaar om de sportwereld te ondersteunen met actuele kennis en kunde voor het ontwikkelen van inclusief beleid. Er is al veel over de LHBTI+ gemeenschap in de sport gesproken en gezegd. Wij vinden het belangrijk(er) om de experts zelf aan het woord te laten:

De gezichten achter de Alliantie Gelijkspelen 4.0

Namens de John Blankenstein Foundation (penvoerder): Karin Blankenstein

Als voorzitter van de John Blankenstein Foundation ben ik al een groot aantal jaren bezig om diversiteit binnen de sport onder de aandacht te brengen.

Als zus van, maar ook als moeder van twee kinderen vind ik het heel belangrijk dat je jezelf kan, mag en durft (te) zijn.
Veel jongeren komen nog dagelijks in aanraking met pesten, ook in de sport.

Terwijl sporten juist dé manier is om jezelf te zijn. En dit moet je kunnen doen zonder angsten.

Sporten is plezier hebben, jezelf fysiek en mentaal ontwikkelen; dit geldt voor iedereen! En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.’

Het zoeken naar enthousiasme vrijwilligers en ambassadeurs die ons willen helpen is dan ook een dagelijkse bezigheid van mij. Ik ben trots op mijzelf en op wat wij met elkaar hebben bereikt.

Vanaf het eerste moment, sinds 2008, is de John Blankenstein Foundation onderdeel van de Alliantie Gelijkspelen. De foundation zet de missie van mijn overleden broer, topscheidsrechter en voorvechter van homo-emancipatie John Blankenstein voort.

In de afgelopen periode brachten wij, samen met diverse partners, acceptatie van LHBTI-personen in de sport onder de aandacht. In tien jaar tijd hebben we veel vooruitgang gezien. Waar deuren bij veel bonden, sportverenigingen en gemeenten eerst vaak gesloten bleven, staat het onderwerp nu echt op de agenda. De JBF verzorgt bij sportclubs workshops over seksuele diversiteit, voor zowel bestuurders, leiders/trainers als spelers. De resultaten daarvan zijn zichtbaar.

Het onderwerp is bespreekbaar geworden en er rust steeds minder een taboe op homoseksualiteit in de sport. Toch is er nog een lange weg te gaan. De JBF stopt niet tot het einddoel is bereikt: totale acceptatie van LHBTI-personen in de sport. Binnen de huidige Alliantie werken wij samen met NOC*NSF, de KNVB, de KNHB en de RVFC.

Namens sportkoepel NOC*NSF: Sam de Vor

Mijn naam is Sam de Vor en ik werk sinds 2014 bij NOC*NSF. In mijn eerste jaren bij NOC*NSF heb ik vooral geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan de sportparticipatie van mensen met een beperking en het vinden en ontwikkelen van talent voor de paralympische topsport. Volgens mij is het nu tijd voor een inclusieve aanpak. Iedere Nederlander die wil sporten, maar dit om verschillende redenen en belemmeringen nog niet kan, gun ik een sportclub of sport die bij hem of haar past. Ik weet zeker dat als een sporter een passende sport of sportclub heeft gevonden, deze ook iemand mee zal nemen en hem of haar gastvrij zal introduceren. En hier zal de sportparticipatie en het sportplezier enorm van stijgen. Dus wie neem jij mee naar jouw sport of sportclub?

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Daarom is ons doel ervoor te zorgen dat echt iedereen aan sport kan doen en van sport kan genieten.

We willen dus graag dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. En met iedereen bedoelen we dus ook echt: iedereen. Belemmeringen vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie willen we koste wat het kost wegnemen. Uitsluiting gaan we tegen, en daarvoor is een omslag in ons collectief denken over sporten en bewegen nodig.

Deze omslag gaat niet zonder slag of stoot. Voortkomend uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en met steun van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is destijds de Alliantie Gelijkspelen opgericht. Een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om homoacceptatie in de sport te bevorderen.

Vanaf het begin is NOC*NSF betrokken geweest als partner van de Alliantie Gelijkspelen. Deze samenwerking heeft al talloze mooie resultaten opgeleverd, maar we laten ons niet in slaap sussen. We zijn er nog niet. NOC*NSF blijft zich inzetten voor het creëren van een veiliger sportklimaat voor LHBTIQ sporters.

Namens de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB): nog niet bekend.

Voetbal is volkssport nummer 1 en is van en voor iedereen Of je nou zelf voetbalt, of graag naar voetbal kijkt: alle voetbalfans – van jong tot oud – willen op een veilige en leuke manier kunnen genieten van de grootste sport van Nederland.  Uitgangspunt is dat iedereen zich welkom voelt in het voetbal ongeacht afkomst, huidskleur, religie, geslacht of seksuele voorkeur.

Op het voetbalveld kom je iedereen tegen: voetbal kàn verbinden, maar ook uitsluiten. Daarom draagt de KNVB actief op verschillende manieren bij aan de verbindende kracht van voetbal. Wij besteden al jaren aandacht aan het thema homoacceptatie in het voetbal in samenwerking met de John Blankensteun Foundation (JBF) binnen de Alliantie Gelijkspelen. Acceptatie van seksuele diversiteit (LHBTI) is een van de speerpunten binnen de diversiteitsagenda 2018-2022 van de KNVB. Elke homoseksuele of transgender man of vrouw moet zich veilig kunnen voelen in het voetbal, of je nu speler, trainer of scheidsrechter bent, in welke rol dan ook. De KNVB en de clubs kunnen een bijdrage leveren aan een veilig voetbalklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Wat doet de KNVB concreet?

  • We organiseren bij de clubs in het betaald voetbal (Eredivisie, 1een 2edivisie) ism de JBF workshops voor trainers om het thema Omgaan met verschillen, waaronder homoacceptatie, bespreekbaar te maken. Ook het Amateurvoetbal bieden we ondersteuning. Dat kan variëren van het creëren van een veilig clubklimaat waarin iedereen zich welkom voelt tot advisering over het spelen van een transgender binnen de club.
  • Om homoacceptatie zichtbaar te maken doet de KNVB actief mee aan de jaarlijkse All together Challenge rond Coming outday in oktober. Aanvoerders in het betaald voetbal spelen met regenboogaanvoerdersbanden. Ook steeds meer amateurclubs maken we enthousiast om hieraan mee te doen en de wedstrijd met een regenboogbal te spelen.
  • We zijn in contact met supportersgroepen, waarbij we aandacht vragen voor creatieve, positieve uitingen in plaats van spreekkoren waarbij bepaalde groepen gekwetst worden.
  • In onze opleidingen voor trainers en scheidsrechters maken we het thema inclusie en het tegengaan van uitsluiting bespreekbaar.
Namens de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB): Carolien Snieders

Iedereen is gelijk en iedereen moet de mogelijkheid hebben om met plezier en op een veilige manier te kunnen hockeyen. Ik heb het genoegen om mij namens de KNHB hiervoor in te zetten en verenigingen te stimuleren zich hard te willen maken dat iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt ongeacht afkomst, religie, geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur.
“Is dit nodig in de hockeysport?”, is een veelgehoorde vraag. Het antwoord is ‘ja’. Het woord ‘homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op velden. Wanneer je als jonge hockeyer nog in de kast zit, maar ook als je er al voor uit bent gekomen is het niet fijn om dit woord in negatieve zin te horen. Het wordt geroepen als je een slechte pass hebt gegeven, niet hard genoeg gelopen hebt, een verkeerde beslissing als scheidsrechter hebt gemaakt… het wordt in ieder geval nooit in een positieve context gebruikt in de sport. Het kan ervoor zorgen dat je je als LHTB-er (Lesbienne, Homo, Transgender, Biseksueel) uitgesloten voelt en soms ook onveilig. Het gaat niet om de vraag of je kunt of wilt uitspreken dat je homo of lesbisch bent, maar vooral dat je echt jezelf kunt zijn. Jezelf kunnen zijn, het beste uit jezelf halen en vooral plezier hebben in hockey. Dat is waar het om draait.

Sinds 2015 is de KNHB betrokken bij de Alliantie Gelijkspelen en sindsdien is de samenwerking met de John Blankenstein Foundation en de andere sportbonden geïntensiveerd. Wij als KNHB geloven er in dat de thema’s diversiteit en LHBTI-acceptatie in de sport gebaat zijn bij oprechte samenwerking gericht op het doel en niet bij eventuele belangen van de verschillende achterliggende organisaties in het samenwerkingsverband. Deze instelling zien we terug in de Alliantie en daarom zijn wij zo vol vertrouwen dat we de komende jaren met o.a. de KNHB, KNVB, NOC*NSF (als vertegenwoordiger van alle sportbonden) en RVFC  en de sportverenigingen die bij ons zijn aangesloten het verschil kunnen maken.