Donderdag 6 mei stonden na ruim een jaar de eerste twee corona-proof JBF-workshops gepland, bij FC Den Bosch voor de jeugd O18 en O16. Vanuit de JBF waren Paul Martin Raspe en Thijs Smeenk aanwezig. Vandaag vergezeld door de NOS-journalisten Rivkah Op het Veld (Studio Sport) en Winfried Baijens (NOS Journaal). Samen met hun collega Jeroen Gortworst werken zij aan een 5-delige podcast over het klimaat rondom acceptatie van homoseksualiteit in de professionele voetbalsport. De JBF heeft hen uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop, met goedkeuring van FC Den Bosch. (zie ook: www.johnblankensteinfoundation.nl)

Het doel van de workshop is toewerken naar een Veilig Sport Klimaat (VSK), waarin ieder zijn of haar gevoelens en emoties respectvol mag uiten wanneer dat gewenst is. LHBTI+ is voor veel van deze jongens een nieuw onderwerp. Evenals bij workshops elders komen ook zij tot de conclusie dat er nogal wat negatieve associaties opkomen bij de vraag waar je als eerste aan denkt bij het woord HOMO. En toch is merkbaar dat ook deze jongens het allemaal niet zo negatief bedoelen. “Het is gewoon een woord wat ik makkelijk zeg, ik bedoel er verder niets mee.” Sociale media, nieuws en media in het algemeen worden genoemd als belangrijkste bronnen van deze beeldvorming. Na het coming-out verhaal van Thijs (O18) en Winfried (O16) volgde een open gesprek over uit de kast kunnen komen in hun voetbalteam.

Een aantal jongens gaf aan even tijd nodig te hebben om te wennen, maar er uiteindelijk geen probleem mee te hebben of er anders over in gesprek te gaan wanneer een fictieve teamgenoot uit de kast zou komen.

Er waren ook jongens die er toch wel moeite mee zouden hebben. Zij zouden het niet direct benoemen, maar wel letterlijk wat afstand houden. Vooral in de kleedruimte en douches. Ook nu er gebruikelijk meestal in ondergoed gedoucht wordt vinden deze jongens het lastig, hoewel het voor hen niet direct duidelijk is wat er dan verschilt ten opzichte van de 3 jaren daarvoor waarin ze ook onder de douche hebben gestaan met hun fictieve teamgenoot toen deze nog niet uit de kast was.
Eenzelfde gevoel van ongemak zit bij de groepsknuffels en aanrakingen op het veld, bijvoorbeeld na een score. Zoiets roept in eerste instantie associaties van homoaffectie op die zij niet prettig vinden. Ze zijn vooral bang voor vermeende verliefdheids- en seksuele gevoelens, die overduidelijk niet wederkerig zouden zijn. Na benoemen dat dit ook puur vriendschappelijk kan zijn zoals voorheen, prevaleert toch ineens de overtuiging dat er ‘verkeerde bedoelingen’ achter (kunnen) zitten.

Dit is waar onze workshop over VSK over gaat: hoe kan ik respectvol mijn eigen grenzen en wensen aangeven? Ook wanneer het voorstel wordt besproken dat die fictieve homoseksuele teamgenoot liever apart zou moeten douchen, is meer ongemak dan afkeer merkbaar. Want als er iemand op zou staan die deze fictieve teamgenoot grofgebekt zou afkeuren op basis van zijn geaardheid (wat overigens ook het aangeven van een grens is) neemt het team het juist voor hem op. Het kunnen en mogen bespreken van al deze gevoelens en emoties in een team kán in een Veilig Sport Klimaat. De trainer/coach heeft hierin een sleutelrol en de JBF is er juist voor teams en staf om hen hierin te adviseren en te begeleiden.

Uit de kast komen gaat over zelfacceptatie, waar veelal een diepgaand innerlijk proces van angst en zelfafwijzing aan vooraf is gegaan met als resultaat een begin van acceptatie van dat deel van jezelf.
Omgekeerd kan dit zich ook afspelen bij hetero normatieve teams die onverwacht worden geconfronteerd met een coming out. Dan komt iets of iemand ineens heel dichtbij wat in beginsel als acuut bedreigend kan worden ervaren. Afwijzing is dan een afweermechanisme. (H)Erkenning hiervan is essentieel, evenals het geven van tijd en ruimte om te ontdekken dat er feitelijk niets verandert.

FC Den Bosch, veel dank voor jullie openheid, betrokkenheid en de goede verzorging!
Heel graag tot een volgende keer!

De NOS-podcast is vanaf eind mei te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen.

Wil je naar aanleiding van dit bericht in contact komen met onze vertrouwenscontactpersoon (vcp), dan kan je ons bereiken via deze link. Praten helpt altijd!

Foto’s: Niels Beenakkers