In Nederland is nog niet eerder onderzoek gedaan naar het sportgedrag en de mate van ervaren acceptatie en negativiteit in de sport onder een grote groep transgender personen. Wat is de sportdeelname van deze groep? Wat voor specifieke betekenissen geven transgender personen aan sport en waar lopen ze tegenaan in de sport?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Alliantie Gelijkspelen 4.0, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om de acceptatie van LHBTI+ personen in de sport te bevorderen, samen met het Mulier Instituut en Transgender Netwerk Nederland (TNN) voor een eerste keer een online vragenlijst uitgezet onder transgender personen. In deze eerste JBF-podcast bespreekt sportjournalist Tim Dekkers de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek met Sophie Schers (transvrouw en beleidsadviseur TNN), Lucas Nieuwenhuis (transman) en Thijs de Greeff (workshopleider JBF). Centraal staan hun eigen ervaringen in de sport en welke kansen er liggen om de sportsector ook inclusiever te maken voor transgender personen.

Sophie, Lucas en Thijs bespreken in deze podcast de belangrijkste adviezen die in het verlengde liggen van de richtlijnen voor gender- en seksediverse personen in de sport die door NOC*NSF op een digitaal symposium Diversiteit en Inclusie is gepresenteerd. “Wees voorbereid als club en wacht niet op het moment dat een transgender persoon zich meldt” is een belangrijk advies van Sophie. Luister dus zeker deze podcast om goed voorbereid te zijn en hoe jij kunt bijdragen aan meer inclusie een sport voor iedereen!