Beste relatie,

We leven momenteel in een andere maatschappij vergeleken met nog maar een paar weken geleden. Door de Coronacrisis zijn we met elkaar aan het zoeken naar een nieuwe, meer afstandelijke omgangsvorm om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Gezond blijven kan alleen als we niet of nauwelijks onderling contact hebben, of in ieder geval op ruime afstand.

Door het onoverzichtelijke karakter en het opeenstapelen van nieuwsberichten over de wereldwijde pandemie en de economische gevolgen daarvan, is het voor velen moeilijk om het licht aan het einde van de tunnel te zien.

Het sportieve leven in Nederland is nagenoeg tot stilstand gekomen, maar ons sportieve hart klopt als altijd. Bij de JBF zijn we volop bezig de periode van deze ‘intelligente lockdown’ te gebruiken om er straks beter en sterker uit te komen. Onze workshops worden verplaatst naar het nieuwe seizoen en ons professionele team van vrijwilligers is volop bezig, onder andere met het ontwikkelen van nieuwe verdiepende workshops.

Met dit bericht willen we jullie een positieve en warme groet brengen. We hopen jullie snel weer te kunnen zien om met elkaar door te gaan op de goede weg die we al waren ingeslagen.

In de tussentijd, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Namens alle JBF vrijwilligers,

Hartelijke groeten,

Karin Blankenstein