Onze eerste workshop bij FC Utrecht, waar we heel blij mee zijn. Deze keer niet voor de spelers, maar voor een groep trainers en begeleiders van de jeugdteams en de leiding van de FC Utrecht Academie. Het doel van deze workshop wordt aan het begin gelijk duidelijk: concrete informatie geven; handvatten om mee verder te kunnen. Daar ligt de behoefte.

Bij de introductie wordt duidelijk dat, net als in workshops bij collega clubs, voor een aanzienlijk deel onbewust en onbedoeld een negatief beeld wordt opgeroepen bij het woord ‘homo’. Er zijn natuurlijk ook positieve associaties. Beeldvorming vanuit de media heeft hierin een groot aandeel, maar vanuit de groep wordt ook aangevoerd dat opvoeding, cultuur en voorbeeldgedrag een zeer grote invloed hebben op de sociale ontwikkeling van de jeugd. “De beeldvorming begint bij de ouders.”

Er wordt een voorbeeldcasus ingebracht, waarmee ik mag werken binnen de groep. Vanuit het basisprincipe ‘Ik ben OK/Jij bent OK’ kan ik verschillende voorbeeld-benaderingen geven van deze situatie. De bril waardoor je zelf naar de wereld kijkt is heel bepalend voor je gedrag en daarmee ook de reactie van de ander. De groep was hier zeer ontvankelijk voor, wat mij gelijk ook de gelegenheid gaf om te laten ervaren wat een Veilig Sport Klimaat werkelijk inhoudt. De belangrijkste punten samengevat: respecteer de autonomie van de ander. Vermijd eigen invulling van andermans gedachten en gedrag en richt je aandacht vooral op je eigen ervaring. Spreek die vervolgens open en eerlijk uit.

Uit de kast komen is een persoonlijk en intiem proces. Zo ook je reactie hierop. Het is helemaal OK als je even niet weet hoe je moet reageren, of dat je merkt dat je bang bent of je (plaatsvervangend) schaamt. Spreek dat vooral uit, zodat de ander ook kan begrijpen wat er bij jou speelt.

FC Utrecht, bedankt voor een inspirerende workshop en heel graag tot gauw.

Paul Martin Raspe
Workshopleider