Gericht op Sportverenigingen
Gericht op vergroten zichtbaarheid/campagnes
Gericht op beleidsontwikkeling en organisatie

Alliantie Gelijkspelen

Samen met gemeenten en (lokale) sportservice organisaties willen we graag de acceptatie van de LHBTI+ groep aanjagen en vergroten binnen de sport (www.johnblankensteinfoundation.nl/alliantie-gelijkspelen/).

VIDEO: De doelstelling van de Alliantie Gelijkspelen voor 2028 is helder: volledige acceptatie van LHBTI’ers in de sport. Dat doen wij door het geven van workshops waarin we concrete handvatten geven om inclusief beleid te ontwikkelen. Kunnen wij dat met z’n allen waarmaken? Wij vinden van wel!

Gericht op Sportverenigingen

1. Workshop “Sport voor iedereen. Diversiteit in onze club”.
De John Blankenstein Foundation verzorgt al ruim tien jaar workshops in de sportsectorom sporters en hun directe omgeving meer bewust te maken van hoe in de sport kan worden toegewerkt naar een inclusieve omgeving voor LHBTI+ers. Een thema waar op sportverenigingen niet heel vaak over wordt gesproken. De workshop is een interactieve bijeenkomst waarin aan de hand van praktische werkvormen ervaringen worden gedeeld en meer begrip wordt opgedaan over seksuele voorkeur en van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport. Altijd staat ook een ervaringsverhaal van een LHBTI+ (top-)sporter centraal.

Het doel van de workshops is dat deelnemers handvatten worden geboden waarmee ze zelf in staat zijn om op een proactieve wijze discriminatie op hun club tegen te gaan / te herkennen en kunnen bijdragen aan een positieve sociale norm binnen de club. Uit ervaring weten we dat dit bijdraagt aan het sportplezier en de prestaties binnen de lijnen!

De workshops worden aangeboden aan spelers en teams, trainers / coaches en andere begeleiders, bestuurders en ouders van sporters.

Aanvragen: via de John Blankenstein Foundation
Kosten: geen kosten verbonden aan een eerste aanvraag
Contactpersoon: Karin Blankenstein, karinblankenstein@johnblankensteinfoundation.nl
Meer informatie: https://johnblankensteinfoundation.nl/vraag-een-gratis-workshop-aan/

2. Inzetten van services vanuit het Sportakkoord
Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren
geïnvesteerd in de lokale sport o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten
om clubs sterker te maken. Een aantal van deze services kunnen worden ingezet ter
bevordering van de LHBTI+ acceptatie binnen de sport. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Clubs kunnen procesbegeleiding aanvragen die hen ondersteunt met hun LHBTI+
  vraagstukken.
 • Ontwikkelen van pedagogische competenties van trainers-coaches (inzetten op
  handelingsbekwaamheid (bijv. bijscholing clubkadercoaches)
 • Bijscholing Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
 • Bijscholing Grensoverschrijdend gedrag

Aanvragen: via de Adviseur Lokale Sport
Kosten: tot een bepaald bedrag wordt dit vergoed vanuit het Sportakkoord.
Meer informatie: https://voorclubs.sport.nl/sportakkoord

Gericht op vergroten zichtbaarheid/campagnes

3. Materialen voor op de club
Sportclubs of andere organisaties kunnen materialen bestellen in de kleuren van de regenboog: vlaggen, aanvoerdersbanden, veters en ballen. Door deze attributen zichtbaar te maken op een sportclub of andere locatie, laat men zien dat iedereen welkom is.
Mooi voorbeeld om de zichtbaarheid van de regenboogvlag te vergroten is de #AllTogetherChallenge. De #AllTogetherChallenge daagt sporters uit de handen inéén te slaan. Zo kon iedere sporter via regenboogband.nl gratis een regenboogband aanvragen en laten zien dat ze de actie ondersteunen! Diverse sportbonden hebben hier hun medewerking aan gegeven.

Aanvragen: via de John Blankenstein Foundation
Contactpersoon: Karin Blankenstein, karinblankenstein@johnblankensteinfoundation.nl
Prijslijst:

 • Regenboogbal € 19,95
 • Regenboogveters € 7,95
 • Aanvoerdersband voor € 6,-
 • Regenboogvlag (100*150 cm) € 20,-

4. Inzet van campagne-uitingen Landelijk Sportakkoord
Om er voor te zorgen dat iedereen zich welkom gaat voelen in de sport, is vanuit het Landelijk Sportakkoord een bewustwordingscampagne in voorbereiding. De campagne richt zich op sport- en beweegaanbieders. Naar verwachting wordt de campagne in september 2020 gelanceerd en komen campagne-uitingen beschikbaar.

Aanvragen: via Team Sportservice
Kosten: geen
Meer informatie: Linda Schouten, Team Sportservice, lschouten@teamsportservice.nl

Gericht op beleidsontwikkeling en organisatie

5. Advies op maat
De John Blankenstein Foundation adviseert gemeentes, sportservice organisaties en sportaanbieders over hoe ze aan de slag kunnen met het verhogen van de acceptie van de LHBTI+ sporters. In een eerste intakegesprek wordt aan de hand van een Needs Assessment de ontwikkelingsbehoefte en kansen in beeld gebracht. Vervolgens wordt dan samen gekeken hoe er kan worden geïnvesteerd in een inclusieve omgeving met meer zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI+ personen in de sport.

Aanvragen: via de John Blankenstein Foundation
Kosten: aan een eerste intake gesprek zijn geen kosten verbonden Een vervolgtraject is maatwerk. Een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten door de Alliantie Gelijkspelen kan worden aangevraagd.
Contactpersoon: Karin Blankenstein, karinblankenstein@johnblankensteinfoundation.nl

6. Procesbegeleiding LHBTI+ acceptatie in de sport
Op basis van lokale behoefte of naar aanleiding van het eerste intakegesprek (punt 4. Advies op maat) kan een gemeente ondersteuning aanvragen van een procesbegeleider voor circa 10 dagdelen. Deze procesbegeleider kan de gemeente verder helpen met hun vraagstukken om de acceptatie van LHBTI+ groep te vergroten. Hoe deze procesbegeleider wordt ingezet, kan per gemeente verschillen en is dus maatwerk. Doel van deze begeleiding is dat de gemeente zelf meer in staat is om tot een gerichte aanpak te komen voor meer LHBTI+ acceptatie waarin veel aandacht is voor versterking van een positieve
sportcultuur en vermindering van uitsluiting.

Aanvragen: via NOC*NSF
Vergoeding: geen kosten aan verbonden, tenzij behoefte is aan meer dagdelen.
Contactpersoon: Lars Cornelissen, lars.cornelissen@nocnsf.nl

7. Stimuleringsbudget van € 1.500,-
De procesbegeleider (zie hierboven) kan ook in aanmerking komen voor een
stimuleringsbudget van € 1.500,- voor het wegzetten van bijvoorbeeld relevante producten en diensten of het organiseren van bijeenkomsten.
Aanvragen: via NOC*NSF
Contactpersoon: Lars Cornelissen, lars.cornelissen@nocnsf.nl

8. Bijscholing voor professionals
Via een bijscholing worden professionals, zoals buurtsportcoaches en beleidsambtenaren van gemeenten, meer bewust gemaakt van hoe zij in hun werk kunnen bijdragen aan een inclusieve omgeving in de sport. De focus in deze bijscholing ligt op een multidisciplinaire aanpak. Er wordt gekeken naar hoe LHBTI+ acceptatie vanuit verschillende invalshoeken kan worden verbeterd en hoe beleid naar de sportpraktijk kan worden vertaald. Door deze professionals meer bewust te maken van de mechanismen van insluiting en uitsluiting voor gender en seksueel diverse sporters, zijn zij in staat sportverenigingen in hun gemeente
te begeleiden bij het versterken van een positieve en open verenigingscultuur. De bijscholing leert de professionals nog eerder problemen of uitdagingen te signaleren en ook hoe zij hoe daar in pro-actief kunnen handelen. De bijscholing van deze professionals wordt als vliegwiel gezien voor het verder vergroten van de handelingsbekwaamheid van bestuurders en trainers / coaches van sportverenigingen. Er wordt niet alleen ingezet op bijscholing. Ook zijn er mogelijkheden voor het onderwijs. Denk hierbij aan studenten van opleidingen als Sport & Bewegen, Sportkunde of Sportmanagement. De studenten van deze opleidingen zijn de toekomstige professionals bij gemeenten of sportverenigingen en kunnen dus in de toekomst het verschil maken voor een meer inclusieve sportsector.

Aanvragen: via de John Blankenstein Foundation
Kosten: geen kosten verbonden aan een eerste aanvraag.
Contactpersoon: Karin Blankenstein, karinblankenstein@johnblankensteinfoundation.nl

9. Inclusiviteitsscan
Benieuwd naar hoe inclusief de sportvereniging is in uw gemeente? Vraag dan vanaf 2021 de inclusiviteitsscan aan. Deze scan bestaat uit een zelf-evaluatie en online vragenlijsten voor stakeholders over onderwerpen als beleidsstrategie en werkwijze, sportcultuur, aanwezigheid van rolmodellen of ambassadeurs, beschikbaarheid van support (bijvoorbeeld vertrouwenspersonen), mate van bewustzijn en kennis, handelingsbekwaamheid van trainers / coaches, aandacht voor welbevinden, etc. Ook wordt een focusgroep gehouden met de stakeholders van sportverenigingen om zo een volledig beeld te kunnen geven van de  inclusiviteit en de aandacht voor LHBTI+ acceptatie binnen de sportverenigingen in uw gemeente. Natuurlijk maken een gedegen analyse en advies onderdeel uit van deze inclusiviteitsscan.

Aanvragen: via de John Blankenstein Foundation
Kosten: € 3.500,-
Contactpersoon: Karin Blankenstein, karinblankenstein@johnblankensteinfoundation.nl

10. Realiseren van regionale samenwerking
Regionale samenwerking tussen gemeenten kan van meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld om een campagne te starten die de zichtbaarheid vergroot. Of om verenigingen te ondersteunen. De Kennisfunctie Sport van Team Sportservice geeft advies om regionale
samenwerking te realiseren.

Aanvragen: via Team Sportservice,
Kosten: eerste gesprek is kosteloos. Afhankelijk van wensen en behoeften zijn er eventueel kosten verbonden aan vervolgondersteuning.
Contactpersoon: Linda Schouten, lschouten@teamsportservice.nl

11. Hulp bij het kiezen van de juiste ondersteuning
De landelijke producten en diensten worden aangeboden door de partners van de Alliantie Gelijkspelen. Schroom echter niet om contact op te nemen met Team Sportservice. Team Sportservice denkt graag met je mee en kan advies geven voor het kiezen van de meest passende ondersteuning.

Aanvragen: via Team Sportservice,
Kosten: eerste gesprek is kosteloos. Afhankelijk van wensen en behoeften zijn er eventueel
kosten verbonden aan vervolgondersteuning.
Contactpersoon: Linda Schouten, lschouten@teamsportservice.nl